browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Financije

Financijski izvještaj za 2022. godinu

Bilješke uz fin. Izvještaj za 2022. godinu

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023 (Opći dio)

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023 (Posebni dio)

PLAN NABAVE ZA 2023

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 2021

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2021. GODINU

PLAN NABAVE ZA 2022. GODINU

FINANCIJSKI PLAN 2022-2024 SA ODLUKOM

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2020. GODINU

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 2020

PLAN NABAVE ZA 2021. GODINU

ECV 2021

ODLUKA O IZMJENI EKONOMSKE CIJENE 2020

ECV 2020

ODLUKA i FINANCIJSKI PLAN 2021-2023

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 2019

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2019. GODINU

PLAN NABAVE ZA OBJAVITI 2020 – 1. izmjene

PLAN NABAVE ZA OBJAVITI 2020

ODLUKA I FINANCIJSKI PLAN 2020-2022

BILANCA 2018

BILJEŠKE UZ BILANCU 2018

PR-RAS 2018

BILJEŠKE UZ PR-RAS 2018

OBVEZE 2018

BILJEŠKE UZ OBVEZE

RAS-FUNKCIJSKI 2018

BILJEŠKE UZ RAS-FUNKCIJSKI

P-VRIO 2018

PLAN NABAVE 2019 – IZMJENA 1

PLAN NABAVE ZA 2019.

PLAN NABAVE ZA 2019 interni

odluka_i_finanacijski_plan_2019-2020-2021

odluka ECV za 2018

P-VRIO 2017

RAS FUNKCIJSKI 2017

OBVEZE 2017

BILJEŠKE UZ PR-RAS 2017

PR-RAS 2017

BILJEŠKE UZ BILANCU 2017

BILANCA 2017

PLAN NABAVE ZA 2018.

FIN. PLAN 2018-2019-2020

BILANCA 2016

BILJEŠKE UZ BILANCU 2016

PR-RAS 2016

BILJEŠKE UZ PR-RAS 2016

RAS FUNKCIJSKI 2016

OBVEZE 2016

PVRIO 2016

PLAN NABAVE ZA 2017.

FIN. PLAN 2017-18-19

PR-RAS za 2015. godinu

P-VRIO za 2015. godinu

RAS FUNKCIJSKI za 2015. godinu

BILANCA za 2015. godinu

OBVEZE za 2015. godinu

Financijski plan 2016

Plan nabave za 2016

Rebalans 2015

Finanacijski plan 2015

Plan javne nabave za 2015.

Plan javne nabave za 2014.

Plan javne nabave za 2013.

Plan javne nabave za 2012.

Poziv za dostavu ponuda

Tender za izradu fasade

Procedura primanja i plaćanja računa

Procedura stvaranja obveze

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka VRTIĆ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Zahtjev za dostavu ponude

Natječaj za dostavu ponuda

Registar ugovora 2020 – JAVNA NABAVA

REGISTAR UGOVORA JEDNOSTAVNE NABAVE ZA 2017

REGISTAR UGOVORA JEDNOSTAVNE NABAVE 06-2017

P-VRIO

Obveze

PR-RAS

Bilanca


Comments are closed.


© Dječji vrtić "Naša Radost", Pregrada, 2015