Kraći program ranog učenja engleskog jezika

Kraći program ranog učenja engleskog jezika

Rano učenje stranog jezika može olakšati djeci učenje drugih stranih jezika, na taj način bolje upoznaju materinski jezik i postižu bolje rezultate u drugim područjima. Rano učenje jezika znači sustavno podizanje svijesti ili izloženost jezika koje se odvijaju u obrazovanju u ranom djetinjstvu u kontekstu predškolskog odgoja

Program ranog učenja engleskog jezika namijenjen je djeci u 5. godini života do polaska u školu.

Broj polaznika programa ovisno o dobi djece, bit će usklađen s odredbama važećeg Državno pedagoškog standarda.

Program ranog učenja engleskog jezika bit će organiziran kao Kraći program, i provodit će se dva puta tjedno u trajanju školskog sata , u razdoblju od listopada do lipnja te je sastavni dio Godišnjeg plana i programa rada vrtića.

Program će provoditi odgojitelji/ ice djece rane i predškolske dobi, iskusni metodičari zaposleni u Dječjem vrtiću “Naša radost” koji uz stečene kvalifikacije za rad s djecom rane i predškolske dobi posjeduju dodatne edukacije i certifikat za provođenje programa učenja engleskog jezika

 Cilj programa:

  1. Senzibilizirati dijete za drugi (strani ) jezik i kulturu i običaje drugog naroda
  2. Poticati razvoj djetetovih komunikacijskih sposobnosti na stranom jeziku u igri i svakodnevnim životnim situacijama