Upisi / Ispisi

Rezultati upisa

REZULTATI UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ „NAŠA RADOST“ PREGRADA U ODGOJNO-OBRAZOVNU 2023./2024. GODINU.

Dječji vrtić „Naša radost“ Pregrada

Stjepana Škreblina 1

49218 Pregrada

Pregrada, 16.6.2023.

Temeljem čl. 13. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Naša radost“ Pregrada i suglasnosti Gradskog vijeća Grada Pregrade od 22.3.2023. god. KLASA: 601-01/23-01/08 URBROJ: 2140-5-01-23-04 na Plan upisa djece u Dječji vrtić „Naša radost“ Pregrada u odgojno-obrazovnoj 2023./2024. godini koju je donijelo Upravno vijeće vrtića dana 24.03.2023. god. KLASA: 601-04/23-01/8 URBROJ: 2214-41-02-23-02, objavljuju se sljedeći:

REZULTATI UPISA DJECE 

U DJEČJI VRTIĆ „NAŠA RADOST“ PREGRADA U ODGOJNO – OBRAZOVNU 

2023./2024. GODINU

  1. PRIHVAĆENI ZAHTJEVI (djeca koja se upisuju u rujnu 2023.)

RBŠIFRA ZAHTJEVABROJ BODOVA
1.2523
2.2623
3.8920
4.6320
5.1120
7.2717
8.5014
9.1014
10.3513
11.5313
12.3013
13.311
14.1711
15.3211
16.6811
17.6911

  1. ODBIJENI ZAHTJEVI – lista čekanja

RBŠIFRA ZAHTJEVABROJ BODOVA
1.9010
2.8710
3.7510
4.4810
5.6610
6.4110
7.2210
8.1410
9.2910
10.7110
11.1510
12.1610
13.8310
14.610
15.8210
16.710
17.5810
18.3310
19.8010
20.8810
21.6110
22.7410
23.3910
24.5910
25.110
26.1210
27.429
28.517
29.195
30.205

Djeca koja nisu primljena u Dječji vrtić vode se na listi prednosti (čekanja), te se upisuju tijekom godine ukoliko se oslobode mjesta u odgojno-obrazovnim skupinama.

Temeljem članaka 14. Pravilnika o upisu djece  i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Naša radost“ Pregrada roditelj djeteta (skrbnik, budući korisnik usluge) ima pravo prigovora na odluku o rezultatima upisa u dijelu koji se odnosi na upis njegova djeteta. Prigovor se izjavljuje ravnatelju Dječjeg vrtića u roku od 15 dana od dana javnog objavljivanja odluke o rezultatima upisa.

  1. ODBIJENI ZAHTJEVI – djeca s područja grada Pregrade mlađa od godinu dana s danom 31.08.2023.

ŠIFRA ZAHTJEVABROJ BODOVA
640
540
650
860
380
600
400
490
770
40
360
50
90
550
210
230
20
730
570
180
80
280
310
370
440
850
240
840
560
720
340

*Djeca koja će 31.08.2023. biti mlađa od godinu dana nisu ostvarila bodove sukladno objavljenom natječaju 

  1. ODBIJENI ZAHTJEVI – druge općine i gradovi

ŠIFRA ZAHTJEVA
46
76
45
78
67
43
70
47
79
13
81
52
62

*Zahtjevi iz drugih općina i gradova nisu bodovani, a ostvaruju pravo upisa isključivo ukoliko se prethodno upišu sva djeca iz područja grada Pregrade (lista za upis, odbijeni zahtjevi – lista čekanja, odbijeni zahtjevi – djeca s područja grada Pregrade mlađa od godinu dana s danom 31.08.2023.)

ČLANOVI KOMISIJE:

Nikolina Šoštarić Tkalec, v.r.

Kristijan Zver, v.r.

Mateja Grilec, v.r.

REZULTATI UPISA DJECE U ODGOJNO-OBRAZOVNU 2023.-2024. GODINU.doc

Natječaj za upis djece

Najnovije informacije vezane za upis

NAPOMENA:
Zahtjev možete preuzeti i na glavnom ulazu u vrtić.

Molimo sve roditelje koji su već predali zahtjev i dokumentaciju za upis u periodu od svibnja 2022. godine do svibnja 2023. godine, tj. prije datuma objave ovog natječaja da kroz aplikaciju e-Upisi ponovo podnesu Zahtjev sa svom pripadajućom dokumentacijom (sva dokumentacija treba biti izdana u tijeku natječajnog postupka 11.5.2023. do 19.5.2023.godine).

 

DJEČJI VRTIĆ „NAŠA RADOST“ PREGRADA
KOMISIJA ZA UPIS DJECE
STJEPANA ŠKREBLINA 1
49218 PREGRADA

 

Zahtjev za upis djeteta u redoviti program (na natječaj za upis djece u novu odgojno – obrazovnu godinu), ne može podnijeti roditelj čije je dijete upisano u vrtić u vrijeme objave natječaja.

Upisi

Sve bitne informacije oko upisa na jednom mjestu

Dječji vrtić svake godine objavljuje natječaj za upis djece radi ostvarivanja redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja.

Natječaj se raspisuje tijekom mjeseca travnja, svibnja ili lipnja tekuće godine i oglašava javnom objavom na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, mrežnim stranicama Dječjeg vrtića i Grada.
Zahtjev za upis djece u redoviti program Dječjeg vrtića roditelji (skrbnik, budući korisnik usluga) podnose prema planu upisnih rokova dostavljenih od strane Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva, u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Hrvatskom akademskom i istraživačkom mrežom-CARNET u svojstvu partnera.

Zahtjev za upis djeteta u redoviti program (na natječaj za upis djece u novu odgojno – obrazovnu godinu), ne može podnijeti roditelj čije je dijete upisano u vrtić u vrijeme objave natječaja.

Upis djece u programe Dječjeg vrtića provodi se prema planu upisa što ga za svaku odgojno – obrazovnu godinu donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića, uz suglasnost Osnivača.

Dječji vrtić dužan je sukladno svom kapacitetu organizirati prvenstveno redoviti program za djecu s prebivalištem s područja Grada Pregrade, te osigurati prednost pri upisu na način utvrđen Zakonom, odlukom Osnivača i Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Naša radost“ Pregrada

Ukoliko ima slobodnih mjesta, u program se mogu upisati i djeca roditelja s prebivalištem na području drugih gradova i općina prema redoslijedu kriterija Pravilnika, a pod uvjetom da domicilna općina-grad sufinancira program te se na to obveže izdavanjem zaključka (suglasnosti) nadležnog tijela. U slučaju da domicilna općina-grad uskrati suglasnost roditelj će snositi punu ekonomsku cijenu programa.

Postupak upisa djece u redoviti program Dječjeg vrtića provodi Komisija za upis djece.

Komisija za upis djece sastavljena je od tri člana:

  • 1 člana imenuje Gradonačelnik Grada Pregrade,
  • 2 člana imenuje Upravno vijeće vrtića iz redova stručnih suradnika i odgojitelja.

Djeca koja nisu primljena u Dječji vrtić vode se na listi prednosti (čekanja), te se upisuju tijekom godine ukoliko se oslobode mjesta u odgojno-obrazovnim skupinama ili dođe do proširenja kapaciteta Dječjeg vrtića (ustrojavanjem novih odgojno-obrazovnih skupina).

Ukoliko nema djece na listi prednosti ili se roditelj ne odazove na obavijest Dječjeg vrtića o slobodnom mjestu za upis, u Dječji vrtić se mogu tijekom godine upisati i djeca čiji roditelji (ili skrbnici) nisu sudjelovali u postupku za upis djece u dječji vrtić.

 

Tokom godine može se predati Zahtjev koji se nalazi u nastavku (ukoliko ne postoji slobodnih mjesta služi samo u informativne svrhe):

 

Ispisi

Sve bitne informacije oko ispisa na jednom mjestu

Pisana obavijest o ispisu djeteta iz Dječjeg vrtića predaje se najkasnije 15 dana prije željenog datuma ispisa, te se uz ispisnicu podnosi  dokaz o podmirenju svih nastalih troškova programa do dana ispisa. Zahtjev možete preuzeti u nastavku.