Upisi / Ispisi

Rezultati upisa djece

Najnovije informacije vezane za rezultate upisa

Natječaj za upis djece

Najnovije informacije vezane za upis

Upisi

Sve bitne informacije oko upisa na jednom mjestu

Dječji vrtić svake godine objavljuje natječaj za upis djece radi ostvarivanja redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja.

Natječaj se raspisuje tijekom mjeseca travnja, svibnja ili lipnja tekuće godine i oglašava javnom objavom na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, mrežnim stranicama Dječjeg vrtića i Grada.
Zahtjev za upis djece u redoviti program Dječjeg vrtića roditelji (skrbnik, budući korisnik usluga) podnose prema planu upisnih rokova dostavljenih od strane Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva, u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Hrvatskom akademskom i istraživačkom mrežom-CARNET u svojstvu partnera.

Zahtjev za upis djeteta u redoviti program (na natječaj za upis djece u novu odgojno – obrazovnu godinu), ne može podnijeti roditelj čije je dijete upisano u vrtić u vrijeme objave natječaja.

Upis djece u programe Dječjeg vrtića provodi se prema planu upisa što ga za svaku odgojno – obrazovnu godinu donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića, uz suglasnost Osnivača.

Dječji vrtić dužan je sukladno svom kapacitetu organizirati prvenstveno redoviti program za djecu s prebivalištem s područja Grada Pregrade, te osigurati prednost pri upisu na način utvrđen Zakonom, odlukom Osnivača i Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Naša radost“ Pregrada

Ukoliko ima slobodnih mjesta, u program se mogu upisati i djeca roditelja s prebivalištem na području drugih gradova i općina prema redoslijedu kriterija Pravilnika, a pod uvjetom da domicilna općina-grad sufinancira program te se na to obveže izdavanjem zaključka (suglasnosti) nadležnog tijela. U slučaju da domicilna općina-grad uskrati suglasnost roditelj će snositi punu ekonomsku cijenu programa.

Postupak upisa djece u redoviti program Dječjeg vrtića provodi Komisija za upis djece.

Komisija za upis djece sastavljena je od tri člana:

  • 1 člana imenuje Gradonačelnik Grada Pregrade,
  • 2 člana imenuje Upravno vijeće vrtića iz redova stručnih suradnika i odgojitelja.

Djeca koja nisu primljena u Dječji vrtić vode se na listi prednosti (čekanja), te se upisuju tijekom godine ukoliko se oslobode mjesta u odgojno-obrazovnim skupinama ili dođe do proširenja kapaciteta Dječjeg vrtića (ustrojavanjem novih odgojno-obrazovnih skupina).

Ukoliko nema djece na listi prednosti ili se roditelj ne odazove na obavijest Dječjeg vrtića o slobodnom mjestu za upis, u Dječji vrtić se mogu tijekom godine upisati i djeca čiji roditelji (ili skrbnici) nisu sudjelovali u postupku za upis djece u dječji vrtić.

 

Tokom godine može se predati Zahtjev koji se nalazi u nastavku (ukoliko ne postoji slobodnih mjesta služi samo u informativne svrhe):

 

Ispisi

Sve bitne informacije oko ispisa na jednom mjestu

Pisana obavijest o ispisu djeteta iz Dječjeg vrtića predaje se najkasnije 15 dana prije željenog datuma ispisa, te se uz ispisnicu podnosi  dokaz o podmirenju svih nastalih troškova programa do dana ispisa. Zahtjev možete preuzeti u nastavku.