Pravni dokumenti

 

VrstaNazivObjava
UstavUstav Republike HrvatskeNarodne novine br.:
56/1990135/19978/1998 – pročišćeni tekst113/2000124/2000 – pročišćeni tekst28/200141/2001- pročišćeni tekst55/2001 -ispr.76/201085/2010-pročišćeni tekst i 05/2014
ZakonZakon o predškolskom odgoju i obrazovanjuNarodne novine br.:
10/1997107/2007,
94/2013 i 98/2019
ZakonZakon o ustanovamaNarodne novine br.:
76/199329/1997,
47/1999 i 35/2008
ZakonZakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviruNarodne novine br.:
22/2013U-I-351/2016 i 64/2018
ZakonZakon o općem upravnom postupkuNarodne novine, br.:
47/2009
ZakonZakon o upravnim pristojbamaNarodne novine, br.:
115/2016
ZakonZakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacijaNarodne novine, br.:
82/2015 i 70/19
ZakonZakon o stručno-pedagoškom nadzoruNarodne novine br.:
73/1997
ZakonZakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanjaNarodne novine br.:
151/2004
ZakonZakon o prosvjetnoj inspekcijiNarodne novine br.:
61/2011 i 16/2012
ZakonObiteljski zakonNarodne novine br.:
103/2015
ZakonZakon o Nagradi za promicanje prava djetetaNarodne novine br.:
96/2003 i 33/2005
ZakonZakon o sigurnosti prometa na cestamaNarodne novine br.:
67/200848/201074/2011,
80/2013158/201392/2014,
64/2015108/2017 i 70/2019
ZakonZakon o Agenciji za odgoj i obrazovanjeNarodne novine br.:
85/2006
ZakonZakon o »Nagradi Ivan Filipović«Narodne novine br.:
61/1991 i 149/2009
ZakonZakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podatakaNarodne novine br.:
42/2018
ZakonZakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjinaNarodne novine br.:
51/2000
KurikulumNacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanjeNarodne novine, br.:
05/2015
PravilnikPravilnik o upisu djece 2022.Preuzmite pravilnik:
Preuzmi
PravilnikPravilnik o sadržaju i trajanju programa predškoleNarodne novine br.:
107/2014
PravilnikPravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgojaNarodne novine br.:
133/1997
PravilnikPravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtićuNarodne novine br.:
133/1997
PravilnikPravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtićuNarodne novine br.:
133/1997 i 4/1998
PravilnikPravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručni suradnika u dječjim vrtićimaNarodne novine br.:
133/1997 i 20/2005
PravilnikPravilnik o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te o dječjim vrtićima kao stručno-razvojnim centrimaNarodne novine br.:
46/2004 i 49/2004
PravilnikPravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgojaNarodne novine br.:
134/1997
PravilnikPravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtićuNarodne novine br.:
83/2001
PravilnikPravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtićuNarodne novine br.:
114/2002 i 63/2019
PravilnikPravilnik o sigurnosti igračakaNarodne novine br.:
83/201438/201535/201750/2018 i 60/2019
PravilnikPravilnik o registru Hrvatskog kvalifikacijskog okviraNarodne novine br.:
62/2014
PravilnikPravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati autobusi kojima se organizirano prevoze djecaNarodne novine br.:
100/2008 i 20/2009
PravilnikPravilnik o načinu provođenja programa i provjeri znanja tražitelja azila, azilanata i stranaca pod privremenom zaštitom i stranaca pod supsidijarnom zaštitom, radi pristupa obrazovnom sustavu Republike HrvatskeNarodne novine br.:
89/2008
ProtokolProtokol o postupanju u slučaju nasilja u obiteljiMinistarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
ProtokolProtokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladimaMinistarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
ProtokolProtokol o postupanju u slučaju seksualnog nasiljaNarodne novine br.:
70/2018
objavljeno
6. veljače 2020.
Akcijski plan za prevenciju nasilja u školama
za razdoblje od 2020. do 2024. godine
MZO
OstaloUredba o tarifi upravnih pristojbiNarodne novine br.:
8/20177/2017,
129/2017 i 18/2019
OstaloDržavni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbeNarodne novine br.:
63/08 i 90/2010
OstaloPredškolski odgoj s programskim usmjerenjima njege, odgoja, zaštite i rehabilitacije djece predškolske dobi s poteškoćama u razvojuMinistarstvo kulture i prosvjete, Zavod za školstvo RH, 1993
OstaloProgram zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićimaNarodne novine br.:
105/200255/2006 i 121/2007
OstaloOdluka o programu polaganja stručnog ispita za pripravnike u predškolskom odgoju i izobrazbiProsvjetni vjesnik, godina II.
broj 2., Zagreb, 17.4.2000.
OstaloPoslovnik o radu povjerenstva za polaganje stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtićuProsvjetni vjesnik, godina II.
broj 2., Zagreb, 17.4.2000
OstaloPoslovnik o radu povjerenstva za stažiranje odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtićuProsvjetni vjesnik, godina II.
broj 2., Zagreb, 17.4.2000
OstaloOdluka o broju i sjedištima povjerenstava za polaganje stručnih ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtićuProsvjetni vjesnik, godina II.,
broj 2., Zagreb 17.4.2000.
OstaloProgram polaganja stručnog ispita defektologa u radu s djecom predškolske dobi s teškoćama u razvojuVjesnik Ministarstva prosvjete i športa 4/1998
OstaloOkvirni program pripravničkog staža defektologa (predškolski odgoj i naobrazba)Vjesnik Ministarstva prosvjete i športa 4/1998