Za roditelje

Kućni red

Dolazak i boravak djeteta u vrtiću  – Zbog organiziranja jutarnjeg i poslijepodnevnog dežurstva , dragi roditelji, obavijestite odgojitelje o vremenu dolaska i odlaska djeteta iz vrtića u narednom tjednu ako dolazi do promjena vezanih uz uobičajeno vrijeme boravka djeteta u vrtiću.

– dijete dovodite u skladu s radnim vremenom vrtića (jutarnji program od 5:30-15:30, poslijepodnevni od 10:00-20:00)

– zbog jutarnjih planiranih aktivnosti dijete dovodite do najkasnije 9:00 sati, osim djece koja dolaze u poslijepodnevni primarni program (prema potvrdi o radnom vremenu roditelja), nakon 10:00 sati

–u 9:00 sati ulazna vrata se zaključavaju pa za otvaranje istih pozvonite (na glavnom ulazu, desno na zidu), 

– po Vaše dijete mogu doći samo punoljetne osobe koje ste naveli na Izjavi (koju ste potpisali prilikom upisa), 

– po dijete dođite na vrijeme, a u slučaju izvanrednih okolnosti obavijestite ravnateljicu (099/811 68 14) ili odgojitelje u odgojnoj skupini. 

Pravila vezana uz zdravlje djece  Novoupisana djeca mogu doći u vrtić samo s „Potvrdom o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić“ (obrazac UT-XI-2-30 – ne stariji od mjesec dana). Dijete treba biti uredno procijepljeno (kopija knjižice procjeplj.) Roditelj može dovesti u vrtić samo zdravo dijete. Odgojitelj ne može primiti dijete koje ima:

 • temperaturu,
 • koje ima proljev ili povraća,
 • svrab, uši,
 • parazite u stolici
 • koje je u samoizolaciji

Nakon bolesti dijete se može vratiti u vrtić samo s liječničkom potvrdom.  Odgojitelji u vrtiću ne smiju djeci dati lijekove, osim u slučaju kroničnih bolesti – uz pismeni naputak liječnika. U slučaju ozljede djeteta ili naglog oboljenja, u vrtiću će se pružiti prva pomoć i zatražiti medicinska pomoć, uz istovremeno obavještavanje roditelja (koji potom preuzima brigu o djetetu). Djeca u vrtiću obavezno svakog dana borave na svježem zraku (prilagodite odjeću i obuću djeteta vremenskim prilikama). Obavezno pročitajte informativne članke zdravstvenog voditelja u vrtiću. 

Prehrana djece

Planiranje i pripremanje prehrane djece u vrtiću usklađeno je s važećim normativima. U vrtiću je uveden HACCP sustav uspostavljen i održavan prema Codex Alimentarius smjernicama. Zbog nemogućnosti kontrole, u vrtić je zabranjeno donositi torte, kolače i sl. Proslavu rođendana djeteta roditelj će dogovoriti s odgojiteljima u skupini. Na oglasnim pločama vrtića roditelji mogu pratiti tjedni jelovnik te s ciljem razvijanja zdravih navika djece dati svoje prijedloge. Prava i obveze roditelja:

 • informirati se o radu vrtića,
 • pratiti obavijesti u kutićima za roditelje,
 • surađivati s odgojiteljima, stručnom suradnicom, zdravstvenim voditeljem i ravnateljicom,
 • prilikom dovođenja i odvođenja djeteta obavezno se javiti odgojitelju,
 • zatvarati ulazna vrata sigurnosnom bravom (na pvišenom dijelu vrata)
 • dolaziti na individualne razgovore, roditeljske sastanke, radionice,
 • informirati se putem letaka, stručnih članaka, popunjavati ankete…,
 • pravovremeno podmirivati obveze vrtiću. Vrtić se plaća do 15-tog u mjesecu za protekli mjesec. Liječničke potvrde ili potvrde o korištenju godišnjeg odmora predaju se do zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec kako bi se cijena vrtića

     (temeljem Odluke Osnivača) mogla umanjiti.  Roditelji ne smiju:

 • pušiti u unutarnjem i vanjskom prostoru vrtića,
 • unositi oružje, alkohol, drogu…
 • dolaziti u alkoholiziranom stanju,
 • uvoditi kućne ljubimce,
 • nepristojno se ponašati.

Odgojitelji su u obvezi: 

 – kulturno i profesionalno se odnositi prema djeci i roditeljima,

 – pravovremeno dati roditelju informacije o djetetu i aktivnostima u skupini,

 – postupati u skladu sa Preventivnim programom povećanja sigurnosti djece u vrtiću,

 – štititi prava djece,

 – poštovati zaštitu osobnih podataka i informacija o djeci i roditeljima (poslovna tajna)