Kraći program opće igraonice s pojačanim digitalnim kompetencijama

Kraći program opće igraonice s pojačanim digitalnim kompetencijama

Putem programa temeljenog na humanističko razvojnoj koncepciji, nastojimo utjecati na cjelovit razvoj djeteta, uvažavajući njegova prava te individualne potrebe i interese. Međusobnim poštovanjem te kvalitetnom komunikacijom razvijamo suradničke odnose i jačamo kompetencije roditelja. 

Sudjelovanjem u igraonici dijete uči u sigurnom, socijalno i materijalno poticajnom, kulturno bogatom okruženju, uz informacijsko komunikacijsku tehnologiju u vrtiću, njegujući tradicionalne zagorske vrednote i prateći moderne trendove.

Program će se ustrojiti kao kraći specijalizirani program koji organizira Dječji vrtić „Naša radost“, a provodit će se dva puta tjedno po jedan školski sat u suvremeno opremljenim sobama dnevnog boravka djece. Provodit će se od listopada do svibnja, tijekom pedagoške godine za djecu u dobi od 4 godine do polaska u osnovnu školu, a obuhvaća aktivnosti koje provode odgojitelji u odgojnim skupinama. Broj djece sukladan je normativima. 

 

Rad u programu provodit će odgojiteljice koje su osposobljene za rad s djecom rane i predškolske dobi u području digitalnih kompetencija i informacijsko komunikacijske tehnologije.

 Ciljevi i aktivnosti ovog programa usmjereni su ka zadovoljavanju odgojno – obrazovnih potreba djece i obogaćivanju redovnog predškolskog programa ranim razvojem digitalnih kompetencija.