Ti i ja zajedno: Projekt unapređenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Korisnik projekta:

Logo_final-01

Dječji vrtić „Naša radost“ Pregrada

Ulica Stjepana Škreblina 1, Pregrada

e-mail: dv.nasaradost@pregrada.hr 

www.dvnasaradost.hr

Projektni partner:

Grad Pregrada

gradski grb

Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada

e-mail: grad@pregrada.hr

www.pregrada.hr

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 2.041.644,98 kuna
BESPOVRATNA SREDSTVA: 2.041.644,98 kuna (100%)
RAZDOBLJE PROVEDBE: rujan 2018. – ožujak 2021. godine

AKTIVNOSTI:

    • Osiguravanje dodatnih usluga u Dječjem vrtiću „Naša radost“
    • Promidžba i vidljivost
    • Upravljanje projektom

Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020“, Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja,

broj poziva: UP.02.2.2.08

                                                                                                                                          element2_A3


 

04.09.2018. ravnateljica vrtića, Gordana Krizmanić, u Splitu je potpisala sa Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda 2014. – 2020., UP.02.2.2.08.0021. u iznosu od 2.041.644,98 kuna. Projektom “Ti i ja zajedno” unapređuje se usluga poslijepodnevnog boravka djece u vrtiću. Potpisivanju ugovora nazočila je i predstavnica partnera na projektu – zamjenica gradonačelnika Pregrade, Gordana Križanec Ružić.

Prema iskazanim potrebama roditelja, radno vrijeme vrtića je usklađeno te traje u prijepodnevnom primarnom programu od 5:30 do 16:00 sati i u poslijepodnevnom primarnom programu od 10:00 do 20:00 sati. Uz navedeno, ovim projektom unapređuje se i program vrtića uvođenjem tri nova kraća programa: program ranog učenja engleskog jezika, glazbena igraonica te opća igraonica s pojačanim digitalnim kompetencijama. Uvođenju kraćih programa prethode i stručne edukacije odgojitelja u navedenim područjima te edukacija stručnog suradnika u području rada s djecom s teškoćama te primjeni inovativnih metoda terapije igrom.  Tijekom studenog  ove godine pokrenut je postupak jednostavne nabave koji se odnosi na izradu vizualnog identiteta projekta i izradu promidžbenih materijala, a potom slijedi postupak nabave opreme i didaktike za potrebe realizacije cijelog programa.  Početkom 2019. godine rad će biti usmjeren na izradu i verifikaciju kraćih programa i edukaciju odgojno – obrazovnih radnika.  Kroz ovaj su projekt zaposlena dva odgojitelja u poslijepodnevnom programu, kuharica (na pola radnog vremena) i administrator na projektu,  a poslijepodnevni program rada već koristi  30-tak djece.  Savjetodavnu podršku u pripremi i realizaciji projekta “Ti i ja zajedno” vrtiću pruža Zagorska razvojna agencija.

 

[Best_Wordpress_Gallery gallery_type=”slideshow” theme_id=”1″ gallery_id=”15″ sort_by=”order” order_by=”asc” slideshow_effect=”fade” slideshow_interval=”5″ slideshow_width=”800″ slideshow_height=”500″ enable_slideshow_autoplay=”0″ enable_slideshow_shuffle=”0″ enable_slideshow_ctrl=”1″ enable_slideshow_filmstrip=”1″ slideshow_filmstrip_height=”90″ slideshow_enable_title=”0″ slideshow_title_position=”top-right” slideshow_enable_description=”0″ slideshow_description_position=”bottom-right” enable_slideshow_music=”0″ slideshow_music_url=”” watermark_type=”none” watermark_link=”https://web-dorado.com”]

 

07.09.2018. 20. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada, doneseni su prijedlog odluke o promjeni radnog vremena Vrtića i prijedlog odluke o zapošljavanju odgojitelja (1,5 radnika),  kuharice (pola radnog vremena) i administratora (1 radnik).

12.09.2018. 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade  – donesena je Odluka o radnom vremenu Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada kojom se radno vrijeme vrtića od 01.10.2018. određuje u trajanju od 5:30 h do 20:00 h;  Odluka o davanju suglasnosti na zapošljavanje odgojitelja, kuharice i administratora te suglasnost ravnateljici za obavljanje poslova voditeljice projekta.

13.09.2018. Sklopljen aneks ugovora o radu s financijskim asistentom projekta (Lidija Žučko) i voditeljicom projekta (Gordana Krizmanić).

17.09.2018 Raspisan natječaj za zapošljavanje administratora, kuharice na pola radnog vremena i jedne odgojiteljice.

26.09.2018.  21. sjednica Upravnog vijeća. Upravno vijeće donijelo je odluku o zapošljavanju odgojiteljice na puno radno vrijeme te kuharice na pola radnog vremena, a s drugom odgojiteljicom, koja je već imala sklopljeni ugovor o radu  za nepuno radno vrijeme (4 sata dnevno) u poslijepodnevnom programu rada, sklopljen je, aneks ugovora o radu na puno radno vrijeme (8 sati dnevno) u skladu s Pravilnikom o radu vrtića.

01.10.2018. Sklopljeni ugovori o radu sa 2 odgojiteljice (Andreja Drenški, Tajana Osredečki), kuharicom (Marina Jazbec) na pola radnog vremena.

17.10.2018.  23. sjednica Upravnog vijeća vrtića. Donosi se odluka o zapošljavanju asistentice projekta 18.10.2018.

17.10.2018. Pokrenut postupak jednostavne nabave za vizualni identitet i promotivne materijale.

29.10.2018. Sklopljen ugovor o radu sa asistenticom projekta (Nikolina Šoštarić Tkalec).

30.10.2018. Održan I. sastanak projektnog tima sa Zagorskom razvojnom agencijom (ZARA).

07.11.2018. Gradsko vijeće Grada Pregrade na svojoj 13. Sjednici godine donosi zaključak kojim se daje suglasnost Vrtiću za pokretanje postupka jednostavne nabave.

12.11.2018. Odluka Upravnog vijeća o početku postupka jednostavne nabave i  Odluka o imenovanju komisije za provedbu postupka nabave (vizualnoi identitet i  promo materijali).

19.11.2018.  Poziv na dostavu ponude za izradu vizualnog identiteta i nabavku promo materijala.

23.11.2018. Objavljen članak o projektu na web stranicama vrtića (https://dvnasaradost.hr/ti-i-ja-zajedno-projekt-unapredenja-usluga-za-djecu-u-sustavu-ranog-i-predskolskog-odgoja-i-obrazovanja/)

27.11.2018. Održan II. sastanak projektnog tima sa Zagorskom razvojnom agencijom (ZARA).

29.11.2018. Sastanak komisije za provedbu postupka jednostavne nabave.

30.11.2018. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izradu vizualnog identiteta i nabave promotivnih materijala.

04.12.2018. Sklopljen Ugovor o pružanju usluge za izradu vizualnog identiteta i nabave promotivnih materijala.

 

[Best_Wordpress_Gallery gallery_type=”slideshow” theme_id=”1″ gallery_id=”16″ sort_by=”order” order_by=”asc” slideshow_effect=”fade” slideshow_interval=”5″ slideshow_width=”800″ slideshow_height=”500″ enable_slideshow_autoplay=”0″ enable_slideshow_shuffle=”0″ enable_slideshow_ctrl=”1″ enable_slideshow_filmstrip=”1″ slideshow_filmstrip_height=”90″ slideshow_enable_title=”0″ slideshow_title_position=”top-right” slideshow_enable_description=”0″ slideshow_description_position=”bottom-right” enable_slideshow_music=”0″ slideshow_music_url=”” watermark_type=”none” watermark_link=”https://web-dorado.com”]

 

 

[Best_Wordpress_Gallery gallery_type=”slideshow” theme_id=”1″ gallery_id=”17″ sort_by=”order” order_by=”asc” slideshow_effect=”fade” slideshow_interval=”5″ slideshow_width=”800″ slideshow_height=”500″ enable_slideshow_autoplay=”0″ enable_slideshow_shuffle=”0″ enable_slideshow_ctrl=”1″ enable_slideshow_filmstrip=”1″ slideshow_filmstrip_height=”90″ slideshow_enable_title=”0″ slideshow_title_position=”top-right” slideshow_enable_description=”0″ slideshow_description_position=”bottom-right” enable_slideshow_music=”0″ slideshow_music_url=”” watermark_type=”none” watermark_link=”https://web-dorado.com”]

 

18.12.2018. Potpisani ugovori o djelu za razvoj posebnog programa ranog učenja engleskog jezika,  glazbene igraonice za djecu rane i predškolske dobi i opće igraonice s pojačanim radom na razvoju digitalnih kompetencija djece.

27.12.2018. Odluke o početku postupka jednostavne nabave i Odluka o imenovanju komisije  (osnovna i didaktička oprema).

27.12.2018. Pozivi na dostavu ponude (osnovna i didaktička oprema).

31.12.2018. U Vrtiću je održana  konferencija za medije na kojoj je ravnateljica vrtića, Gordana Krizmanić predstavila projekt „Ti i ja zajedno!“.

 

 

[Best_Wordpress_Gallery gallery_type=”slideshow” theme_id=”1″ gallery_id=”18″ sort_by=”order” order_by=”asc” slideshow_effect=”fade” slideshow_interval=”5″ slideshow_width=”800″ slideshow_height=”500″ enable_slideshow_autoplay=”0″ enable_slideshow_shuffle=”0″ enable_slideshow_ctrl=”1″ enable_slideshow_filmstrip=”1″ slideshow_filmstrip_height=”90″ slideshow_enable_title=”0″ slideshow_title_position=”top-right” slideshow_enable_description=”0″ slideshow_description_position=”bottom-right” enable_slideshow_music=”0″ slideshow_music_url=”” watermark_type=”none” watermark_link=”https://web-dorado.com”]

 

31.12.2018. Objava članaka o projektu u elektronskom izdanju Zagorje international-a

10.01.2019. Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja (osnovna i didktička oprema).

14.01.2019. Naručena osnovna i didaktička oprema prema provedenom postupku jednostavne nabave.

05.02.2019. Objava članaka o projektu u tiskanom izdanju Zagorskog lista.

 

[Best_Wordpress_Gallery id=”25″ gal_title=”ČLANAK U NOVINAMA”]

 

13.02.2019. osnovna oprema isporučena i instalirana

 

[Best_Wordpress_Gallery id=”21″ gal_title=”NAMJEŠTAJ”]

 

21.02.2019. stručna suradnica započela s edukacijom “Terapija igrom:vještine i intervencije za rad s djecom”

04.03.2019. Isporučen dio didaktičke opreme za opću i glazbenu igraonicu te informatička oprema

 

[Best_Wordpress_Gallery id=”32″ gal_title=”didaktika”]

 

06.03.2019. Započela lingvistička edukacija iz engleskog jezika

18.03.2019. Započela edukacija informatike

 

[Best_Wordpress_Gallery id=”30″ gal_title=”lingvistička edukacija”]

 

 

25.03.2019. Isporučen drugi dio didaktike

16.04.2019. Završena instalacija opreme za senzornu sobu

[Best_Wordpress_Gallery id=”37″ gal_title=”SENZORNA SOBA”]