browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Program

U vrtiću je organiziran 10-satni primarni prijepodnevni program koji traje od 5,30 do 16,00 sati i poslijepodnevni primarni 10-satni program  koji traje od 10:00  do 20,00 sati, a koriste ga djeca s područja Pregrade, Huma na Sutli,  Petrovskog .

Programi su obogaćeni:

– kulturno-umjetničkim sadržajima,
– posjetama i susretima,
– izletima,
– svečanostima,
– rolanjem,
– preventivnim programom povećanja sigurnosti djece u vrtiću,
– KRAĆI  PROGRAMI:

– Rano učenje engleskog jezika, glazbena igraonica, opća igraonica s pojačanim digitalnim kompetencijama

Rad je organiziran u 8 redovnih odgojnih skupina u prijepodnevnom programu, jednoj mješovitoj odgojnoj skupini u poslijepodnevnom programu (djeca iz redovnih skupina koja vrtić pohađaju u smjenama) i dvije skupine kraćeg programa predškole. U redovne odgojne skupine integrirana su  djeca s teškoćama u razvoju. Broj upisane djece u redovni program je promjenjiv  (ovisno o broju upisane djece sa teškoćama u razvoju), od 150 – 162 djece te u kraćem programu predškole do 45 djece.

Odgojne skupine i odgojitelji:

Skupina Opis Broj djece Odgojitelji
gljiviceGLJIVICE

 

11 najboljih mjesta za pronalaženje besplatnih slika sa slikama srca

SRČEKA

djeca od 12 do 22 mj

 

 

djeca od 12 do 22 mj

do 12

 

 

do 12

odgojiteljice M.P. i G.Š.

 

 

odgojiteljice A.V. i K.B.

puzicPUŽIĆI djeca u 3. godini      14 odgojiteljice T.O. i  K.B.
cvjetićiCVJETIĆI djeca u 3. god.      17  odgojiteljice S.S. i I.B.
RRribicaRIBICE djeca u 3. i 4.godini     21 odgojiteljice K.H. I T.K.
leptirićiLEPTIRIĆI djeca u 4. i 5. god.     23 odgojiteljice K.Š. i A.D.
lopticeLOPTICE djeca u 5. godini     24 odgojitelji M.K. i M.K , pomagač L.M.
zvjezdiceZVJEZDICE 1  i ZVJEZDICE  2 – mješovita  skupina djece u 6. i 7, godini života- mješovita skupina djece u 6. i 7 god. do 28 do 25 odgojiteljice V.S. i Z.D.odgojiteljice R.B. i S.J.
pčelicePČELICE poslijepodnevni program  do 15  odgojiteljice A.Š.
 

Bubamara | LinkedIn

BUBAMARE

 

 

predškolaPREDŠKOLA

 

 

djeca od 3.godine do polaska u školu

 

 

 

 

 

 

kraći program, 2 skupine- 250 sati svaka skupina

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odgojiteljice G.Š. i A.K.

 

 

 

K.K. učiteljica RN

 

 

 

 

 

 


Odgojno-obrazovni program rada

temelji se na humanističko-razvojnoj koncepciji koju čine:
– ideja humanizma,
– spoznaje o specifičnim osobinama i zakonitostima razvoja djeteta predškolske dobi,
– spoznaje o čovjekovu razvoju u cjelini,
– spoznaje o značajkama izvanobiteljskog odgoja predškolske djece.

Timskim radom svih zaposlenih u vrtiću, u partnerstvu s roditeljima i lokalnom zajednicom pridonosimo cjelovitom razvoju djetetovih emocija, socijalnih odnosa, komunikacije, kreativnosti i tjelesnih sposobnosti. Suvremeni pristup u radu s djecom uključuje optimalno zadovoljavanje kako potreba djece tako i potreba njihovih roditelja u smislu jačanja njihove pedagoške kompetencije. Prostor vrtića, tj. povezanost odgojnih skupina omogućila nam je provođenje suvremene predškolske koncepcije „otvorena vrata vrtića“ čime je postignuto maksimalno uvažavanje djetetovog prirodnog ritma i bolja usklađenost istog sa odgojno – obrazovnim radom.

Projekti / sklopovi aktivnosti:

– “Mali volonteri”   – projekt odgojne skupine “Zvjezdice”  u suradnji sa Crvenim križem Pregrada

– Ekološki projekt “Pregradski Ekići”

– Vrtić i škola, zajedno!

– „Pregradske dječje berbarije“ – organiziranje i sudjelovanje na natjecateljskim igrama dječjih vrtića KZŽ na temu jesenskih radova

Olimpijski dan
Dani zahvalnosti za plodove zemlje
Obilježavanje Međunarodnog dana djeteta
Sveti Nikola u vrtiću
Božić u vrtiću
Županijska i gradska maškarada
Škola rolanja i plesa (održavanje prema interesu roditelja)
Posjeti školi
Uskrs u gradu – Dan grada; Otvorena vrata vrtića; Vesela tržnica
Sklopovi aktivnosti vezan uz naš voćnjak, povrtnjak, vinograd
Obilježavanje Svjetskog dana voda i Dana planeta Zemlje te Eko dana vrtića                                                                                                                                                                                                      

– Županijska dječja Olimpijada (sportski program)

-Provođenje preventivnog programa sigurnosti djece u vrtiću i sigurnosti djece u prometu ( sa PU Pregrada)

“Vesela tržnica”

Zdravstveni programi (radionice, vježbe… u suradnji sa SŠ Pregrada)
Obilježavanje Majčinog dana i Dana obitelji (u suradnji sa Društvom Naša djeca Pregrada)
Kazališne predstave za djecu tijekom godine
Koncerti “Djeca djeci” u suradnji sa Glazbenom školom Pregrada
Izlet (po izboru djece, roditelja i odgojitelja)
Završna svečanost uz oproštaj sa budućim školarcima

Ljetni program rada (uz više aktivnosti na svježem zraku: igre pijeskom, vodom, aktivnosti u voćnjaku i povrtnjaku…)© Dječji vrtić "Naša Radost", Pregrada, 2015