Program

O programu

U vrtiću je organiziran 10-satni primarni prijepodnevni program koji traje od 5,30 do 15:30/16,00 sati i poslijepodnevni primarni 10-satni program  koji traje od 10:00  do 20,00 sati, a koriste ga djeca s područja Pregrade.

Programi su obogaćeni:

Odgojne skupine i odgojitelji:

Rad je organiziran u 10 redovnih odgojnih skupina u prijepodnevnom programu, jednoj mješovitoj odgojnoj skupini u poslijepodnevnom programu (djeca iz redovnih skupina koja vrtić pohađaju u smjenama) i jedne skupine kraćeg programa predškole. U redovne odgojne skupine integrirana su  djeca s teškoćama u razvoju. Broj upisane djece u redovni program je promjenjiv  (ovisno o broju upisane djece sa teškoćama u razvoju), od 190 – 199 djece te u kraćem programu predškole do 24 djece.

GLJIVICE

Opis: djeca od 1 do 3 godine
Broj djece: 12
Odgojiteljice: G. Š. i D.Č.

SRČEKA

Opis: djeca u 3. i 4. godini
Broj djece: 19
Odgojiteljice: S.J. i A.P.

PUŽIĆI

Opis: djeca od 1,5 godine -3. godini
Broj djece: 14
Odgojiteljice: V.K. i L.V.L. (zamjena S.B.)

CVJETIĆI

Opis: djeca u 3. god.
Broj djece: 18
Odgojiteljice: V.S. i M.P.

RIBICE

Opis: djeca u 2. i 3. godini
Broj djece: 16
Odgojiteljice: T.O. i S.R. (zamjena S.K.)

LEPTIRIĆI

Opis: djeca u 4. god.
Broj djece: 22
Odgojiteljice: Z.D. i A.V. (zamjena A.Č.)

LOPTICE

Opis: djeca u 5. godini
Broj djece: 23
Odgojitelji: odgojitelji M.K. i K.H.

ZVJEZDICE

Opis: mješovita skupina djece u 6. i 7, godini života
Broj djece: 27
Odgojiteljica K.Š. i odgojitelj M.K.

SOVICE

Opis: mješovita skupina djece u 6. i 7, godini života
Broj djece: 25
Odgojiteljice: N.M. I A.D. I pomagač I.B.

PČELICE

Opis: poslijepodnevni program
Broj djece: do 16
Odgojiteljica A.Š.
Pomagači za djecu s TUR: L.M. i K.B.

BUBAMARE

Opis: djeca u 4. i 5. god.
Broj djece: 23
Odgojiteljice: S.S. i V.F.

Odgojno-obrazovni program rada

temelji se na humanističko-razvojnoj koncepciji koju čine:
– ideja humanizma,
– spoznaje o specifičnim osobinama i zakonitostima razvoja djeteta predškolske dobi,
– spoznaje o čovjekovu razvoju u cjelini,
– spoznaje o značajkama izvanobiteljskog odgoja predškolske djece.

Timskim radom svih zaposlenih u vrtiću, u partnerstvu s roditeljima i lokalnom zajednicom pridonosimo cjelovitom razvoju djetetovih emocija, socijalnih odnosa, komunikacije, kreativnosti i tjelesnih sposobnosti. Suvremeni pristup u radu s djecom uključuje optimalno zadovoljavanje kako potreba djece tako i potreba njihovih roditelja u smislu jačanja njihove pedagoške kompetencije. Prostor vrtića, tj. povezanost odgojnih skupina omogućila nam je provođenje suvremene predškolske koncepcije „otvorena vrata vrtića“ čime je postignuto maksimalno uvažavanje djetetovog prirodnog ritma i bolja usklađenost istog sa odgojno – obrazovnim radom.

Projekti / sklopovi aktivnosti:

– “Mali volonteri”   – projekt odgojne skupine “Zvjezdice”  u suradnji sa Crvenim križem Pregrada

– Ekološki projekt “Pregradski Ekići”

– Vrtić i škola, zajedno!

– „Pregradske dječje berbarije“ – organiziranje i sudjelovanje na natjecateljskim igrama dječjih vrtića KZŽ na temu jesenskih radova

Olimpijski dan
Dani zahvalnosti za plodove zemlje
Obilježavanje Međunarodnog dana djeteta
Sveti Nikola u vrtiću
Božić u vrtiću
Županijska i gradska maškarada
Škola rolanja i plesa (održavanje prema interesu roditelja)
Posjeti školi
Uskrs u gradu – Dan grada; Otvorena vrata vrtića; Vesela tržnica
Sklopovi aktivnosti vezan uz naš voćnjak, povrtnjak, vinograd
Obilježavanje Svjetskog dana voda i Dana planeta Zemlje te Eko dana vrtića                                                                                                                                                                                                      

– Županijska dječja Olimpijada (sportski program)

-Provođenje preventivnog programa sigurnosti djece u vrtiću i sigurnosti djece u prometu ( sa PU Pregrada)

“Vesela tržnica”

Zdravstveni programi (radionice, vježbe… u suradnji sa SŠ Pregrada)
Obilježavanje Majčinog dana i Dana obitelji (u suradnji sa Društvom Naša djeca Pregrada)
Kazališne predstave za djecu tijekom godine
Koncerti “Djeca djeci” u suradnji sa Glazbenom školom Pregrada
Izlet (po izboru djece, roditelja i odgojitelja)
Završna svečanost uz oproštaj sa budućim školarcima

Ljetni program rada (uz više aktivnosti na svježem zraku: igre pijeskom, vodom, aktivnosti u voćnjaku i povrtnjaku…)

Program predškole

Program predškole provodi se od 1. listopada do 31. svibnja, a ukupno traje 250 sati godišnje za djecu koja nisu polaznici redovitoga programa dječjega vrtića u skladu s organizacijom rada odgojno-obrazovne ustanove.

Pozivi za upis u predškolu bit će poslani roditeljima do kraja kolovoza poštom na adresu na temelju popisa koji Vrtiću dostavlja Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu KZŽ.

 

Nakon dobivene „Potvrde o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu…“ upisujete dijete u kraći program predškole u računovodstvu vrtića u razdoblju do sredine rujna.