Kraći glazbeno-folklorni program

Kraći glazbeno-folklorni program

Rana i česta izloženost glazbi i poticanje doživljavanja i izražavanja kroz glazbene aktivnosti i plesne pokrete doprinose ostvarivanju socijalnih interakcija, razvoju socijalnih vještina, kvaliteti komunikacije s drugom djecom i odraslima, osjećaju zajedništva te doživljaju vlastite vrijednosti.

Program glazbene igraonice i folklornog stvaralaštva namijenjen je djeci u 5. godini života do polaska u školu.

Broj polaznika programa glazbene igraonice i folklornog stvaralaštva, ovisno o dobi djece, usklađuje se s propisanim pedagoškim standardom.

Organizira se kao kraći program i provodi se dva puta tjedno u trajanju školskog sata u razdoblju od listopada do lipnja te je sastavni dio Godišnjeg plana i programa rada vrtića.

Program se ostvaruje u primjerenom i adekvatno opremljenom prostoru dnevnog boravka, a može se prema potrebi koristiti višenamjenski prostor u vrtiću.

Program će provoditi odgojitelji djece rane i predškolske dobi, zaposleni u Dječjem vrtiću “Naša radost” Pregrada koji uz stečene kvalifikacije za rad s djecom imaju i dodatnu edukaciju iz područja glazbenog odgoja i folklornog stvaralaštva

Cilj rada u glazbenoj igraonici s folklornim stvaralaštvom  je osigurati:

  • poticajno okruženje koje će senzibilizirati dijete da kroz slušanje, pjevanje, ples, sviranje i različite druge oblike glazbeno pokretnih aktivnosti otkriva, istražuje i razvija vlastite interese, sposobnosti i potencijale
  • upoznati djecu s dječjim tradicijskim igrama, igrama s pjevanjem, pjesmama naših krajeva i narodnim običajima