Financije

Dokumenti 2024. godina

Dokumenti 2023. godina

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 2021

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2020. GODINU

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 2020

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 2019

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2019. GODINU

BILJEŠKE UZ BILANCU 2018

BILJEŠKE UZ PR-RAS 2018

BILJEŠKE UZ RAS-FUNKCIJSKI

BILJEŠKE UZ PR-RAS 2017

BILJEŠKE UZ BILANCU 2017

BILJEŠKE UZ BILANCU 2016

BILJEŠKE UZ PR-RAS 2016

Procedura primanja i plaćanja računa

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka VRTIĆ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača