Kraći program za darovitu djecu- “Mali genijalci”

Kraći program za darovitu djecu- “Mali genijalci”

Svako dijete ima neke sposobnosti i potencijale po kojim je posebno, a odgojno obrazovne ustanove su one koje te potencijale trebaju poticati u različitim smjerovima. Ona djeca koja iskazuju visok stupanj sposobnosti u nekom području ili u više područja su ona koja nazivamo potencijalno darovitima.

Darovitost je važno čim ranije prepoznati i otkriti te pružiti potrebne poticaje za razvoj darovite djece. Kako bi to bilo moguće, potrebno je provesti postupak od edukacije do provedbe programa koji će se odvijati etapno.

Program je organiziran kao kraći specijalizirani program koji organizira Dječji vrtić „Naša radost“, a provodit će se jedan put tjedno po sat i pol u suvremeno opremljenoj sobi. Radionice će biti organizirane od listopada do svibnja tijekom pedagoške godine za djecu u dobi od 5 godina do polaska u osnovnu školu, a obuhvaća aktivnosti koje će provoditi odgojitelji koji su prošli edukaciju u suradnji sa stručnim suradnicima i ravnateljicom. 

Nositeljice programa bit će odgojiteljice, u suradnji sa stručnim timom i ravnateljicom. Odgojiteljice su osposobljene za rad s djecom rane i predškolske dobi u području darovitosti. Završile su edukaciju u organizaciji Centra za poticanje darovitosti djeteta „Bistrić“ pod vodstvom dr.sc. Jasne Cvetković Lay za voditelja kraćeg specijaliziranog programa – igraonice za potencijalno darovitu djecu predškolske dobi.

 Cilj programa je poticanje razvoja osobnosti, interesa i sposobnosti djece predškolske dobi s naglaskom na spektar darovitosti. Osim što program slijedi načela individualizacije i diferencijacije, služi i kao pomoć i potpora roditeljima potencijalno darovite djece u prepoznavanju i poticanju njihovih specifičnih sposobnosti, vještina i potreba. 

Područja i sadržaji koje će program obuhvaćati usklađivat će se s programom redovnog odgojno – obrazovnog programa te svakodnevnim aktivnostima djeteta. Neposredni rad s djecom u grupi će biti dinamičan, raznovrstan te fleksibilan u realizaciji aktivnosti. Aktivnosti koje će se provoditi potiču aktivno učenje, kreativno mišljenje i višu razinu misaonih procesa, a odvijat će se u poticajnom i kvalitetno strukturiranom prostoru. Pratit će se potrebe, interesi i mogućnosti djece uz kontinuirano praćenje i analiziranje njihovog razvoja.