„Ti i ja zajedno! 2“ – Projekt unapređenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

„Ti i ja zajedno! 2“ - Projekt unapređenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Korisnik projekta:

Dječji vrtić „Naša radost“ Pregrada

Ulica Stjepana Škreblina 1, Pregrada

e-mail: dv.nasaradost@pregrada.hr 

www.dvnasaradost.hr

Projektni partner:

Grad Pregrada

Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada

e-mail: grad@pregrada.hr

www.pregrada.hr

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 828 345,62 kn (109.940,36 EUR)
BESPOVRATNA SREDSTVA: 828 345,62 kn (109.940,36 EUR)
RAZDOBLJE PROVEDBE: siječanj 2022. – rujan 2023. godine

Projekt se provodio u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020“, Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja,

broj poziva: UP.02.2.2.16

Radno vrijeme vrtića prilagođeno je potrebama roditelja, tj. traje od 5,30 do 20,00 sati tijekom cijele pedagoške godine. Redovno radno vrijeme vrtića je od 5:30 do 16:00 sati, dok je poslijepodnevni program produljenog rada vrtića od 16:00 do 20:00 sati.

Svako dijete zahtjeva poseban pristup, svako je različito i svakom se treba osobno posvetiti. Vrtić je živi organizam stoga je naša misija što bolje i što više educirati ljude koji rade s djecom. Upravo zbog toga radimo na dodatnoj edukaciji i usavršavanju odgojitelja kako bi jačali svoje kompetencije te mogli provoditi kraće programe i time unaprijediti odgojno obrazovni rad s djecom.

U sklopu projekta odgojitelji su završili osposobljavanje za rad s potencijalno darovitom djecom u Centru Bistrić u Zagrebu. Edukaciju je završilo petero odgojiteljica te smo nabavili didaktiku i opremu za provođenje tog programa. Time je verificiran Kraći program za rad s potencijalno darovitom djecom „Mali genijalci“ od strane Ministarstva odgoja i obrazovanja na temelju pozitivnog stručnog mišljenja Agencije za odgoj i obrazovanje.

Naš Kraći glazbeni program nadopunjen je elementima folklora te smo verificirali Kraći glazbeno-folklorni program i educirali odgojitelje. Cilj programa je potaknuti djecu na korištenje pokreta, govora tijela i estetskog izražavanja kao jednog od sredstava komunikacije. Kao načini izražavanja koriste se ples, pokret tijela, gluma i scenski pokret, čime se zadovoljava prirodna potreba za kretanjem, dok se istovremeno izravno utječe na cjelokupan razvoj motorike. Uz navedeno, ovim se programom kod djece potiče osjećaj za ritam, maštovitost i kreativnost, a ujedno se kod njih razvija i osjećaj pripadnosti vlastitoj kulturi i tradiciji, čime se posredno promiče i štiti kulturna baština i tradicija našeg kraja.

Odgojitelji i stručna suradnica također su završili edukaciju za provođenje predškolskog CAP programa. To je program primarne prevencije zlostavljanja djece namijenjen djeci predškolske dobi u vrtićkoj predškolskoj skupini. Cilj je programa smanjiti ranjivost djece i njihovu izloženost različitim oblicima zlostavljanja pružanjem kvalitetnih informacija, poučavanjem učinkovitim prevencijskim strategijama te osnaživanjem odraslih da im pruže kvalitetnu podršku. Radionice CAP programa provode posebno educirane osobe – CAP pomagači, a polazišna točka je pravo djece da budu sigurna, jaka i slobodna. CAP pomagači radionice će, u nadolazećoj pedagoškoj godini, provoditi sa zaposlenicima, djecom i roditeljima, i to prema naputcima Udruge roditelja “Korak po korak”, kao provoditelja osposobljavanja. Tim povodom postavljen je i video nadzor vrtića.

Uz spomenute edukacije, odgojitelji su osposobljeni za rad u kraćim programima: glazbeni, engleski i opći program s pojačanim digitalnim kompetencijama. Pružamo mogućnost uključivanja djece u programe za koje postoji interes. Tijekom pedagoške godine 2022./2023. programi su za roditelje bili besplatni s mogućnošću upisa djece koja nisu bila polaznici redovnog programa vrtića.

Jedna odgojiteljica završila je 10 modula dramsko-scenskog izričaja Stručno-razvojnog centra DV Milana Sachsa te je vrtićki tim odgojitelja, uz zdravstvenog voditelja, osnovao svoju dramsku skupinu, koja osmišljava i izvodi razne prigodne predstave prilagođene različitoj dobi djece. Predstave su besplatne, dio su našeg Godišnjeg plana i programa rada te su izuzetno pozitivno prihvaćene od strane djece.

Tijekom protekle pedagoške godine odigrane su tri predstave – povodom manifestacije „Branje grojzdja” predstava „Rudek i tajanstveni grozd”, uoči blagdana Sv. Nikole predstava „Kamo je nestao Krampus?” te uoči Božića predstava „Kako je Grinch ukrao Božić”.

Ovim projektom realizirali smo neke naše ciljeve u podizanju kvalitete odgojno-obrazovnog rada te pružanju bolje usluge našim korisnicima, osigurali rad odgojitelja u poslijepodnevnog programa produljenog rada vrtića, zapošljavanje psihologinje i kuharice na nepuno radno vrijeme te administrativne radnice-asistentice projekta na puno radno vrijeme.