Novosti

Obavijest o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave ( ev. br. nabave 1/19JN)

11. siječnja 2019.

Po završetku postupka jednostavne nabave ev. Broj 1/19JN  za:

Didaktička oprema za :

  • igraonice i provedbu redovitog obrazovnog programa
  • za provedbu posebnog glazbenog programa

u prilogu dostavljamo zapisnik komisije o otvaranju, pregledu i ocjeni pristiglih ponuda te

odluku Upravnog vijeća o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

 

Zapisnik komisije didaktika

1_19JN odluka o najpovoljnijem ponuditelju