Novosti

Obavijest o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave ( ev. br. nabave 2/19JN)

11. siječnja 2019.

Po završetku postupka jednostavne nabave ev. Broj 2/19JN  za:

Osnovnu opremu ( namještaj (stolovi, stolice), garderobe, ormare, tematske kutiće (kuhinja, trgovina, frizer), kolica)

u prilogu dostavljamo zapisnik komisije o otvaranju, pregledu i ocjeni pristiglih ponuda te

odluku Upravnog vijeća o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

2_19JN odluka o najpovoljnijem ponuditelju

Zapisnik komisije namještaj