Novosti

ZAVRŠETAK PROJEKTA „Ti i ja zajedno! 2“

5. listopada 2023.

U okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ koji je financiran od strane
Europskog socijalnog fonda, te u okviru poziva UP.02.2.2.16 „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u
sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ Dječji vrtić „Naša radost“ Pregrada bio je nositelj
projekta „Ti i ja zajedno! 2“ u partnerstvu s Osnivačem – Grad Pregrada koji se provodio od siječnja

 1. godine do 20. rujna 2023. godine. Ostvarena su bespovratna sredstva u iznosu od 828 345,62 kn
  (109.940,36 EUR).
  Radno vrijeme vrtića prilagođeno je potrebama roditelja, tj. traje od 5,30 do 20,00 sati tijekom cijele
  pedagoške godine. Redovno radno vrijeme vrtića je od 5:30 do 16:00 sati, dok je poslijepodnevni
  program produljenog rada vrtića od 16:00 do 20:00 sati.
  Svako dijete zahtjeva poseban pristup, svako je različito i svakom se treba osobno posvetiti. Vrtić je živi
  organizam stoga je naša misija što bolje i što više educirati ljude koji rade s djecom. Upravo zbog toga
  radimo na dodatnoj edukaciji i usavršavanju odgojitelja kako bi jačali svoje kompetencije te mogli
  provoditi kraće programe i time unaprijediti odgojno obrazovni rad s djecom.
  U sklopu projekta odgojitelji su završili osposobljavanje za rad s potencijalno darovitom djecom u Centru
  Bistrić u Zagrebu. Edukaciju je završilo petero odgojiteljica te smo nabavili didaktiku i opremu za
  provođenje tog programa. Time je verificiran Kraći program za rad s potencijalno darovitom djecom
  „Mali genijalci“ od strane Ministarstva odgoja i obrazovanja na temelju pozitivnog stručnog mišljenja
  Agencije za odgoj i obrazovanje.

Naš Kraći glazbeni program nadopunjen je elementima folklora te smo verificirali Kraći glazbeno-
folklorni program i educirali odgojitelje. Cilj programa je potaknuti djecu na korištenje pokreta, govora

tijela i estetskog izražavanja kao jednog od sredstava komunikacije. Kao načini izražavanja koriste se
ples, pokret tijela, gluma i scenski pokret, čime se zadovoljava prirodna potreba za kretanjem, dok se
istovremeno izravno utječe na cjelokupan razvoj motorike. Uz navedeno, ovim se programom kod djece
potiče osjećaj za ritam, maštovitost i kreativnost, a ujedno se kod njih razvija i osjećaj pripadnosti
vlastitoj kulturi i tradiciji, čime se posredno promiče i štiti kulturna baština i tradicija našeg kraja.
Odgojitelji i stručna suradnica također su završili edukaciju za provođenje predškolskog CAP
programa. To je program primarne prevencije zlostavljanja djece namijenjen djeci predškolske dobi u
vrtićkoj predškolskoj skupini. Cilj je programa smanjiti ranjivost djece i njihovu
izloženost različitim oblicima zlostavljanja pružanjem kvalitetnih informacija, poučavanjem
učinkovitim prevencijskim strategijama te osnaživanjem odraslih da im pruže kvalitetnu
podršku. Radionice CAP programa provode posebno educirane osobe – CAP pomagači, a
polazišna točka je pravo djece da budu sigurna, jaka i slobodna. CAP pomagači radionice će, u
nadolazećoj pedagoškoj godini, provoditi sa zaposlenicima, djecom i roditeljima, i to prema naputcima
Udruge roditelja “Korak po korak”, kao provoditelja osposobljavanja. Tim povodom postavljen je i video
nadzor vrtića.
Uz spomenute edukacije, odgojitelji su osposobljeni za rad u kraćim programima: glazbeni, engleski
i opći program s pojačanim digitalnim kompetencijama. Pružamo mogućnost uključivanja djece u
programe za koje postoji interes. Tijekom pedagoške godine 2022./2023. programi su za roditelje bili
besplatni s mogućnošću upisa djece koja nisu bila polaznici redovnog programa vrtića.
Jedna odgojiteljica završila je 10 modula dramsko-scenskog izričaja Stručno-razvojnog centra DV
Milana Sachsa te je vrtićki tim odgojitelja, uz zdravstvenog voditelja, osnovao svoju dramsku skupinu,
koja osmišljava i izvodi razne prigodne predstave prilagođene različitoj dobi djece. Predstave su
besplatne, dio su našeg Godišnjeg plana i programa rada te su izuzetno pozitivno prihvaćene od strane
djece. Tijekom protekle pedagoške godine odigrane su tri predstave – povodom manifestacije „Branje
grojzdja” predstava „Rudek i tajanstveni grozd”, uoči blagdana Sv. Nikole predstava „Kamo je nestao
Krampus?” te uoči Božića predstava „Kako je Grinch ukrao Božić”.
Ovim projektom realizirali smo neke naše ciljeve u podizanju kvalitete odgojno-obrazovnog rada te
pružanju bolje usluge našim korisnicima, osigurali rad odgojitelja u poslijepodnevnog programa

produljenog rada vrtića, zapošljavanje psihologinje i kuharice na nepuno radno vrijeme te administrativne
radnice-asistentice projekta na puno radno vrijeme
Grad Pregrada ulaže velika financijska sredstva u predškolski odgoj i obrazovanje za poboljšanje
materijalnih i nematerijalnih uvjeta u predškolskoj ustanovi. Isto tako, Grad ulaže velike napore kako bi
se zadovoljile potrebe mladih obitelji za smještajem djece rane i predškolske dobi u vrtić.
Kroz kvalitetan odgoj i obrazovanje djece od jaslica do polaska u školu, uključujući i rad s djecom s
teškoćama u razvoju te rad s potencijalno darovitom djecom, nastojimo utkati put k odgoju i obrazovanju
mladih ljudi za aktivno i slobodno sudjelovanje u životu zajednice.

Natalija Vrhovski
ravnateljica