Novosti

Skupina “Pužići” u ponovnoj izolaciji

20. svibnja 2021.

Nakon izolacije djece i odgojiteljica u prosincu 2020., odgojna skupina “Pužići” ponovo je u samoizolaciji. Djeca i odgojiteljice će ostati kod kuće do 29.5.2021. g. Roditelji se prilikom izolacije djeteta trebaju pridržavati preporučenih mjera HZJZ.

PREPORUKE ZA POSTUPANJE ZBOG KONTAKTA S OBOLJELIM OD COVID-19
DV PREGRADA

Dana 20.5.2021. zaprimili smo obavijest o oboljenju COVID-19 kod djeteta koje je u vrtiću zadnji dan bilo19.5.2021.

Razdoblje od 2 dana prije pojave simptoma, te 5-7 dana nakon pojave simptoma dokazano je kao razdoblje najveće zaraznosti. Osobe koje su bile u kontaktu* s oboljelom/na testu pozitivnom osobom moraju biti stavljene pod aktivni zdravstveni nadzor u samoizolaciji (karanteni)** 10 dana od zadnjeg kontakta s oboljelom osobom.

Obzirom da je oboljela osoba zadnji put bila u vrtiću 19.5.2021., što odgovara razdoblju u kojem uključujemo kontakte u mjeru samoizolacije, ista se određuje djeci i odgajateljima koji su bili u kontaktu
od 19.5.2021. do 29.5.2021. uključujući 29.5.

PREPORUČENE MJERE ZA UČENIKE:
1. Djeca i odgajatelji ostaju u samoizolaciji od 19.5.-29.5.2021.
2. Ukoliko se pojave simptomi tijekom samoizolacije roditelji se javljaju telefonom nadležnom liječniku. Osoba koja razvije simptome COVID-19 tijekom samoizolacije treba se testirati.
3. Ukućani osoba koje su u samoizolaciji normalno dalje obavljaju svoje aktivnosti.
4. S djecom u samoizolaciji (ako je potrebno) ostaje jedan roditelj koji od svog liječnika traži bolovanje za njegu djeteta.

* Bliski kontakt se u svrhu zdravstvenog nadzora u karanteni/samoizolaciji definira kao:
– dijeljenje kućanstva s bolesnikom
– izravan tjelesni kontakt s oboljelim od bolesti COVID-19
– nezaštićen izravni kontakt s infektivnim izlučevinama oboljelog od bolesti COVID-19 (dodirivanje korištenih maramica golom rukom ili npr. ako se bolesnik iskašlje u osobu)
– kontakt licem u lice s oboljelim od bolesti COVID-19 na udaljenosti manjoj od dva metra u trajanju duljem od 15 minuta
– boravak u zatvorenom prostoru (npr. učionica, soba za sastanke, čekaonica u zdravstvenoj ustanovi itd.) s oboljelim od bolesti COVID-19 na udaljenosti manjoj od dva metra u trajanju duljem od 15 minuta – boravak u zatvorenom prostoru na udaljenosti većoj od dva metra može predstavljati bliski kontakt, ovisno o tome ima li bolesnik simptome, o nošenju maski, o ventilaciji prostorije… svaki pojedinačni kontakt u zatvorenom prostoru treba individualno procijeniti
– zdravstveni radnik ili druga osoba koja pruža izravnu njegu oboljelom od bolesti COVID-19 ili laboratorijsko osoblje koje rukuje s uzorcima oboljelog bez korištenja preporučene osobne zaštitne opreme (OZO) ili ako je došlo do propusta u korištenju OZO-a
– kontakt u zrakoplovu ili drugom prijevoznom sredstvu s bolesnikom dva mjesta ispred, iza ili sa strane; suputnici ili osobe koje skrbe o bolesniku tijekom putovanja; osoblje koje je posluživalo u dijelu zrakoplova u kojem sjedi bolesnik (ako težina kliničke slike ili kretanje bolesnika upućuje na izloženost većeg broja putnika, bliskim kontaktima se mogu smatrati putnici cijelog odjeljka ili cijelog zrakoplova).
**SAMOIZOLACIJA= osoba boravi u svojoj sobi ili prostoru gdje nisu ostali ukućani. Može izaći u dvorište kuće ili na balkon kuće. U slučaju prolaska kroz zajedničke prostorije gdje borave ukućani , osoba u samoizolaciji nosi masku.

U Zaboku,20.5.2021.