Novosti

REZULTATI UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ „NAŠA RADOST“ PREGRADA U ODGOJNO-OBRAZOVNU 2023./2024. GODINU.

16. lipnja 2023.

Dječji vrtić „Naša radost“ Pregrada

Stjepana Škreblina 1

49218 Pregrada

Pregrada, 16.6.2023.

Temeljem čl. 13. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Naša radost“ Pregrada i suglasnosti Gradskog vijeća Grada Pregrade od 22.3.2023. god. KLASA: 601-01/23-01/08 URBROJ: 2140-5-01-23-04 na Plan upisa djece u Dječji vrtić „Naša radost“ Pregrada u odgojno-obrazovnoj 2023./2024. godini koju je donijelo Upravno vijeće vrtića dana 24.03.2023. god. KLASA: 601-04/23-01/8 URBROJ: 2214-41-02-23-02, objavljuju se sljedeći:

REZULTATI UPISA DJECE 

U DJEČJI VRTIĆ „NAŠA RADOST“ PREGRADA U ODGOJNO – OBRAZOVNU 

2023./2024. GODINU

  1. PRIHVAĆENI ZAHTJEVI (djeca koja se upisuju u rujnu 2023.)
RBŠIFRA ZAHTJEVABROJ BODOVA
1.2523
2.2623
3.8920
4.6320
5.1120
7.2717
8.5014
9.1014
10.3513
11.5313
12.3013
13.311
14.1711
15.3211
16.6811
17.6911
  1. ODBIJENI ZAHTJEVI – lista čekanja
RBŠIFRA ZAHTJEVABROJ BODOVA
1.9010
2.8710
3.7510
4.4810
5.6610
6.4110
7.2210
8.1410
9.2910
10.7110
11.1510
12.1610
13.8310
14.610
15.8210
16.710
17.5810
18.3310
19.8010
20.8810
21.6110
22.7410
23.3910
24.5910
25.110
26.1210
27.429
28.517
29.195
30.205

Djeca koja nisu primljena u Dječji vrtić vode se na listi prednosti (čekanja), te se upisuju tijekom godine ukoliko se oslobode mjesta u odgojno-obrazovnim skupinama.

Temeljem članaka 14. Pravilnika o upisu djece  i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Naša radost“ Pregrada roditelj djeteta (skrbnik, budući korisnik usluge) ima pravo prigovora na odluku o rezultatima upisa u dijelu koji se odnosi na upis njegova djeteta. Prigovor se izjavljuje ravnatelju Dječjeg vrtića u roku od 15 dana od dana javnog objavljivanja odluke o rezultatima upisa.

  1. ODBIJENI ZAHTJEVI – djeca s područja grada Pregrade mlađa od godinu dana s danom 31.08.2023.
ŠIFRA ZAHTJEVABROJ BODOVA
640
540
650
860
380
600
400
490
770
40
360
50
90
550
210
230
20
730
570
180
80
280
310
370
440
850
240
840
560
720
340

*Djeca koja će 31.08.2023. biti mlađa od godinu dana nisu ostvarila bodove sukladno objavljenom natječaju 

  1. ODBIJENI ZAHTJEVI – druge općine i gradovi
ŠIFRA ZAHTJEVA
46
76
45
78
67
43
70
47
79
13
81
52
62

*Zahtjevi iz drugih općina i gradova nisu bodovani, a ostvaruju pravo upisa isključivo ukoliko se prethodno upišu sva djeca iz područja grada Pregrade (lista za upis, odbijeni zahtjevi – lista čekanja, odbijeni zahtjevi – djeca s područja grada Pregrade mlađa od godinu dana s danom 31.08.2023.)

ČLANOVI KOMISIJE:

Nikolina Šoštarić Tkalec, v.r.

Kristijan Zver, v.r.

Mateja Grilec, v.r.

REZULTATI UPISA DJECE U ODGOJNO-OBRAZOVNU 2023.-2024. GODINU.doc