Novosti

Privremeni rezultati upisa djece za 2015./16. odg.obr.god.

12. lipnja 2015.

DJEČJI VRTIĆ „NAŠA RADOST“ PREGRADA

Stjepana Škreblina 1

49218 Pregrada

KLASA: 601-01/15-01/48

URBROJ: 2214-01-15-380-01

Pregrada, 12.6.2015.

Temeljem čl. 6. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Naša radost“ Pregrada, Komisija za upis djece u sastavu: Brankica Krsnik, Nikolina Brezak i Ksenija Hrestak na svojoj sjednici održanoj 11.6.2015. godine donijela je

I  Z  V  J  E  Š  Ć  E

O PRIVREMENIM REZULTATIMA UPISA DJECE U 2015/16.

ODGOJNO – OBRAZOVNOJ GODINI

U DV „Naša radost“ Pregrada, upisuju se djeca za pedagošku 2015./16. pedagošku godinu ( u rujnu 2015.g.) ovim redoslijedom:

 1. Luka Pudić, rođen 17.7.2009.
 2. Maja Hercigonja, rođena 20.6.2014.
 3. Niko Brežnjak, rođen 14.5.2012.
 4. Matea Sinković, rođena 05.5.2012.
 5. Jan Krivec, rođen 02.6.2013.
 6. Erik Brezak, rođen 09.02.2012.
 7. Vanja Brezak, rođen 09.02.2012.
 8. Klara Ilić, rođena 14.7.2014.
 9. Lena Brežnjak, rođena 03.6.2014.
 10. Borna Živičnjak, rođen 28.5.2014.
 11. Sebastijan Lugarić, rođen 30.8.2011.
 12. Martin Bucifal, rođen 30.01.2014.
 13. Nikola Jurak, rođen 16.12.2011.
 14. Karla Jurak, rođena 06.4.2013.
 15. Vid Horvat, rođen 08.02.2014.

LISTA  ČEKANJA

 1. Korina Gorup, rođena 18.01.2014. – za upis u 2./16.
 2. Jan Kračun, rođen 04.10.2014. – za upis u 3./16.
 3. Julia Kantoci, rođena 10.5.2012. –  za upis u  4./16.
 4. Lena Topolko, rođena 27.4.2015. – za upis u 4./16.
 5. Leonardo Ivanjko, rođen 14.12.2011. – za upis kada majka dobije posao

DJECA IZ DRUGIH OPĆINA

 1. Ema Poslon, rođena 27.4.2012. – Općina Petrovsko
 2. Tin Belina, rođen 07.11.2014. – Općina Krapinske Toplice
 3. Patricija Jecl, rođena 22.3.2013. – Grad Krapina (u vrtiću „Sunčica“ Krapina)

Konačno Izvješće o rezultatima upisa djece Komisija će objaviti nakon donošenja Odluke  Upravnog vijeća Vrtića i Osnivača.

Djeca na listi čekanja moći će se upisati u vrtić tijekom odgojno obrazovne godine ako se broj djece u pojedinoj skupini promijeni, tj. dođe do ispisa djece ili odustajanja od upisa pojedinog djeteta s ovog Izvješća.

Roditelji djece s teškoćama u razvoju imaju pravo na upis djeteta u skraćenom trajanju primarnog programa, a za sve ostale informacije trebaju se javiti ravnateljici vrtića.

Djeca na listi čekanja s područja drugih općina mogu se upisati u vrtić ukoliko nakon upisa djece s područja Grada Pregrade ostane slobodnih mjesta, a u tom slučaju prednost imaju roditelji koji su zaposleni  u Pregradi.

Temeljem čl. 7. i 8. Pravilnika, Komisija Dječjeg vrtića će na temelju odluke Osnivača izvijestiti roditelje odnosno skrbnike djece o mogućnostima naknadnog upisa pod određenim uvjetima.

Roditelj odnosno skrbnik nezadovoljan rješenjem upisa ili smještaja svog djeteta može izjaviti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića u roku od 15 dana od dana oglašavanja rezultata .

Članovi komisije:

Brankica Krsnik

Nikolina Brezak

Ksenija Hrestak