Novosti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

25. srpnja 2015.

Nakon provedenog postupka  javne nabave bagatelne vrijednosti, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Naša radost” Pregrada, na svojoj 33. sjednici održanoj 24.7.2015. godine donijelo je odluku o odabiru najpovoljnijeg izvođača za izradu fasadnog toplinskog sustava na zgradi vrtića, a to je Kuna – Gora zanatska zadruga Pregrada.  S  odabranim  poduzećem vrtić će sklopiti Ugovor o izvođenju navedenih radova.

Ravnateljica, Gordana Krizmanić