Novosti

Javni poziv

7. travnja 2015.

Dječji vrtić „Naša radost“ Pregrada

Stjepana Škreblina 1

49218 Pregrada

KLASA: 023-01/15-01/9

URBROJ: 2214-01-15-380-01

Tel./Faks: 049 377489

e-mail: dv-nasa-radost@kr.t-com.hr

Pregrada, 07.4.2015.

Temeljem programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje , paket mjera „Mladi za mlade“ – pomagači u nastavi – javni radovi za mlade, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada objavljuje

JAVNI POZIV

za prijam pomagača u odgojnoj skupini (u kojoj su upisana djeca s težim teškoćama u razvoju), bez zasnivanja radnog odnosa putem poticaja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje –

– 2 izvršitelja/ice.

Uvjeti: nezaposlene osobe sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem u četverogodišnjem trajanju, prijavljene u evidenciji 24 mjeseca.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

– Dokaz o stečenoj stručnoj spremi  (preslika)

– Dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika)

– Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela

navedenih u čl. 25. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07.,

94/13.)

– Uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje navedenih poslova (čl. 24.

Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, NN 10/97., 107/07., 94/13.)

– Životopis

Prijave s dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta podnose se do 15.4.2015. g. na adresu:

Dječji vrtić „Naša radost“ Pregrada, Stjepana Škreblina 1, 49218 Pregrada – Oglas za prijam

pomagača u odgojnoj skupini.

Oglas je objavljen na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada, web stranici Vrtića i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

 

Ravnateljica:

Gordana Krizmanić, prof.