Novosti

Javni poziv – pomagač u odgojnoj skupini

25. travnja 2016.

Dječji vrtić „Naša radost“ Pregrada
Stjepana Škreblina 1
49218 Pregrada
Tel./Faks: 049 377489
e-mail: dv-nasa-radost@kr.t-com.hr

KLASA: 023-01/16-01/10
URBROJ: 2214-01-16-380-01

Pregrada, 25.04.2016.

 

Temeljem programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje , paket mjera „Mladi za mlade“ – pomagači u nastavi – javni radovi za mlade, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada objavljuje

 JAVNI POZIV

 za prijam pomagača u odgojnoj skupini (u kojoj su upisana djeca s težim teškoćama u razvoju), bez zasnivanja radnog odnosa putem poticaja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje –
– 2 izvršitelja/ice.

Uvjeti: nezaposlene osobe sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem u četverogodišnjem trajanju, prijavljene u evidenciji 24 mjeseca.

Uz prijavu je potrebno priložiti:
– Dokaz o stečenoj stručnoj spremi  (preslika)
– Dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika)
– Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl. 25. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07.,94/13.)
– Uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje navedenih poslova (čl. 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, NN 10/97., 107/07., 94/13.)
– Životopis

Prijave s dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta podnose se do 02.05.2016. g. na adresu:
Dječji vrtić „Naša radost“ Pregrada, Stjepana Škreblina 1, 49218 Pregrada – Oglas za prijam pomagača u odgojnoj skupini.

Oglas je objavljen na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada, web stranici Vrtića i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Ravnateljica:
Gordana Krizmanić, prof.