browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Gradu Pregradi 412.500,00 kn za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini

Objavio - 29. studenoga 2022.

Grad Pregrada bio je uspješan na javnom pozivu Središnjeg državnog ureda  za demografiju i mlade usmjerenom gradovima indeksa razvijenosti V. do VIII. skupine koji pritom ulažu značajna sredstva u predškolsku djelatnost za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini te je za svoju projektnu prijavu ostvario iznos od 412.500,00 kn.

Na javnom pozivu sredstva je ostvarilo 16 gradova, a Grad Pregrada jedini je grad iz Krapinsko-zagorske županije uspješan na pozivu.


© Dječji vrtić "Naša Radost", Pregrada, 2015