Novosti

Završna svečanost malih Engleza

13. lipnja 2017.

Danas su u poslijepodnevnim satima održane završne svečanosti djece koja su tijekom odgojno – obrazovne godine pohađala program engleske igraonice.  U tri skupine bilo je upisano trideset i dvoje djece. Voditeljice programa, odgojiteljice Andreja Drenški i Nikolina Brezak  realizirale su program u trajanju od 68 sati. Tijekom svečanosti roditelji su imali priliku vidjeti na koji su način  djeca razvijala kompetencije komunikacije na stranom jeziku. Sva su djeca na kraju veselo primila svoje knjige, radne materijale i naravno DIPLOMU!1

2

3