Novosti

Verificirani kraći programi u sklopu projekta “Ti i ja zajedno”

2. prosinca 2019.

U sklopu Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020”, Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, broj poziva: UP.02.2.2.08  odgojitelji su tijekom godine završili edukacije iz područja informatike  i engleskog jezika. Potom su izrađena tri kraća programa koja smo uputili u Ministarstvo znanosti i obrazovanja na verifikaciju. Do kraja studenog dobili smo pozitivno mišljenje na iste te ćemo početkom 2020. godine započeti s provođenjem kraćeg programa engleskog jezika “I love English, English is fun”, kraćeg glazbenog programa te kraćeg programa opće igraonice s pojačanim digitalnim kompetencijama – rano učenje informatike”. Svi programi će se provoditi u poslijepodnevnim satima (izvan redovnog prijepodnevnog primarnog programa) u trajanju od jednog školskog sata, dva puta tjedno, a namijenjeni su djeci u petoj, šestoj i sedmoj godini života. U iste se mogu upisati djeca koja nisu uključena u redovni program vrtića ili kraći program predškole te djeca iz redovnog programa. U ovoj odgojno – obrazovnoj godini prednost pri upisu imat će djeca koja nisu upisana u vrtić. Sva tri programa provoditi će se, za vrijeme trajanja projekta, bez plaćanja roditelja.