browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Upisi

Dječji vrtić svake godine objavljuje natječaj za upis djece radi ostvarivanja redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja.

Natječaj se raspisuje tijekom mjeseca travnja, svibnja ili lipnja tekuće godine i oglašava javnom objavom na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, mrežnim stranicama Dječjeg vrtića i Grada.
Zahtjev za upis djece u redoviti program Dječjeg vrtića roditelji (skrbnik, budući korisnik usluga) podnose prema planu upisnih rokova dostavljenih od strane Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva, u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Hrvatskom akademskom i istraživačkom mrežom-CARNET u svojstvu partnera.

Zahtjev za upis djeteta u redoviti program (na natječaj za upis djece u novu odgojno – obrazovnu godinu), ne može podnijeti roditelj čije je dijete upisano u vrtić u vrijeme objave natječaja.

Upis djece u programe Dječjeg vrtića provodi se prema planu upisa što ga za svaku odgojno – obrazovnu godinu donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića, uz suglasnost Osnivača.

Dječji vrtić dužan je sukladno svom kapacitetu organizirati prvenstveno redoviti program za djecu s prebivalištem s područja Grada Pregrade, te osigurati prednost pri upisu na način utvrđen Zakonom, odlukom Osnivača i Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Naša radost“ Pregrada

Ukoliko ima slobodnih mjesta, u program se mogu upisati i djeca roditelja s prebivalištem na području drugih gradova i općina prema redoslijedu kriterija Pravilnika, a pod uvjetom da domicilna općina-grad sufinancira program te se na to obveže izdavanjem zaključka (suglasnosti) nadležnog tijela. U slučaju da domicilna općina-grad uskrati suglasnost roditelj će snositi punu ekonomsku cijenu programa.

Postupak upisa djece u redoviti program Dječjeg vrtića provodi Komisija za upis djece.

Komisija za upis djece sastavljena je od tri člana:

  • 1 člana imenuje Gradonačelnik Grada Pregrade,
  • 2 člana imenuje Upravno vijeće vrtića iz redova stručnih suradnika i odgojitelja.

Djeca koja nisu primljena u Dječji vrtić vode se na listi prednosti (čekanja), te se upisuju tijekom godine ukoliko se oslobode mjesta u odgojno-obrazovnim skupinama ili dođe do proširenja kapaciteta Dječjeg vrtića (ustrojavanjem novih odgojno-obrazovnih skupina).

Ukoliko nema djece na listi prednosti ili se roditelj ne odazove na obavijest Dječjeg vrtića o slobodnom mjestu za upis, u Dječji vrtić se mogu tijekom godine upisati i djeca čiji roditelji (ili skrbnici) nisu sudjelovali u postupku za upis djece u dječji vrtić.


 

Tokom godine može se predati Zahtjev koji se nalazi u nastavku (ukoliko ne postoji slobodnih mjesta služi samo u informativne svrhe):

Zahtjev za upis djeteta u vrtić                       


 

 

 


Comments are closed.


© Dječji vrtić "Naša Radost", Pregrada, 2015