browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Suglasnost za kraći glazbeno-folklorni program

Objavio - 22. prosinca 2022.

Danas smo primili informaciju da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja dalo suglasnost za Kraći glazbeno-folklorni program za djecu predškolske dobi u organizaciji našeg vrtića. Suglasnost je dobivena na temelju pozitivnog stručnog mišljenja Agencije za odgoj i obrazovanje.

Program je financiran u sklopu projekta “Ti i ja zajedno!2” koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. godine, Program “Nastavak unapređenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja” (UP.02.2.2.16) kojeg provodimo u partnerstvu s Gradom Pregrada. Za roditelje će do kraja odgojno obrazovne godine biti besplatan.

Veselimo se novim nastupima naših najmlađih njegujući tradiciju.


© Dječji vrtić "Naša Radost", Pregrada, 2015