Novosti

Predavanje “Kako reći NE”

22. veljače 2018.

U organizaciji Društva Naša djeca Pregrada, psihologinja Snježana Večerić Topolovec održala je vrlo interesantno predavanje na temu “Kako reći NE”, vezano uz  postavljanje granica u odgoju,  pravilno postupanje u “teškim” situacijama s  djetetom, asertivne poruke itd. Po aktivnoj uključenosti roditelja, odgojitelja i učitelja vidljivo je da je tema bila aktualna i poučna.

20180222_161254