Novosti

Održana konferencija na projektu “Ti i ja zajedno”

26. veljače 2021.

U gradskoj vijećnici u Pregradi  danas, 26. veljače 2021. održana je završna konferencija u sklopu projekta „Ti i ja zajedno“ koji je u posljednjih 30 mjeseci provodio naš vrtić u partnerstvu s Gradom Pregrada.

Riječ je o projektu u sklopu operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020” Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.                                                                                                                                        Na početku konferencije prisutnima se obratio gradonačelnik Marko Vešligaj, pohvalio projekt, čestitao svim uključenima na njegovoj uspješnoj provedbi te istaknuo: „Drago mi je da smo i mi kao Grad mogli dati podršku ovako vrijednom projektu. Inače, kontinuirana podrška DV “Naša radost” ne izostaje. Svake godine povećavamo financijska sredstva za predškolski odgoj te je tako u 2019. godini za redovno poslovanje vrtića izdvojeno 1.842.640,00, u 2020. godini taj iznos je povećan za 292.970,00 kn, dok je za 2021. godinu iznos povećan za dodatnih 271.940,00 kn te iznosi 2.407.550,00 kn. Ove godine krenuli smo i s projektom dogradnje vrtića, vrijednim 2,5 milijuna kuna pa mi je drago što mogu istaknuti da smo danas primili dobre vijesti. Naime, u okviru Programa podrške regionalnom razvoju Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU donijelo je Odluku o odabiru projekata te je Gradu Pregradi odobreno 250.000,00 kn za projekt dogradnje dječjeg vrtića”.

Potom se prisutnima obratila ravnateljica vrtića Gordana Krizmanić,  zahvalila na dobroj suradnji i podršci Gradu Pregradi, Zagorskoj razvojnoj agenciji i Upravnom vijeću vrtića, a potom predstavila tijek realizacije projekta.

04.09.2018. potpisan je sa Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda 2014. – 2020., UP.02.2.2.08.0021. u iznosu od 2.041.644,98 kuna s ciljem unapređenja usluga poslijepodnevnog boravka djece u vrtiću. Ovim projektom željeli smo, a sada možemo potvrditi i uspjeli, fleksibilno strukturirati odgojno – obrazovni proces koji omogućava usklađivanje poslovnog i privatnog života obitelji na području našeg grada, aktivno odgovoriti na individualne i razvojne potrebe djece te uvesti inovativan pristup u inkluzivnom odgoju djece.

Kako smo to postigli?

1. Radno vrijeme vrtića prilagodili smo potrebama roditelja pa tako prijepodnevni i poslijepodnevni program rada traju od 5:30 do 20:00 sati

2. Zaposlili smo 2 odgojitelja, asistenticu na projektu, kuharicu na pola radnog vremena, a iz sredstava projekta financiran je i dio plaće ravnateljice – voditeljice projekta i financijskog voditelja.

3. Osnova svakog unapređenja rada je dobro educiran kadar pa smo tako organizirali –  proveli edukacije za:

– 10  odgojitelja na području informatike, u trajanju od 20 sati

– 4 odgojitelja na usavršavanju engleskog jezika i polaganju razine B2, u trajanju od 120 sati.

– Stručna suradnica defektologinja završila je edukaciju “Terapija igrom, vještine i intervencije za rad sa djecom s TUR” te “Razvojni profili predškolske djece” u trajanju od 86 sati, a dvoje odgojitelja dodatno se educiralo putem organiziranih stručnih skupova u području glazbenog stvaranja i izražavanja.

Po završetku edukacija verificirali smo vlastite vrtićke kraće programe engleskog jezika, glazbene igraonice i opće igraonice s pojačanim digitalnim kompetencijama, tj. informatike.

5. Nabavljena je oprema za rad poslijepodnevne odgojne skupine (namještaj i didaktička sredstva za cijelu odgojnu skupinu)    6. Opremljena senzorna soba za rad s djecom s TUR (uređena prostorija, nabavljena pomična optička zavjesa, interaktivni ksilofon sa upravljačkom pločom,  interaktivni zvučni panel, akrilno ogledalo , interaktivni stup sa izmjenom boja, senzorni svjetleći tepih, taktilni jastuk i dr.

7. Nabavljena didaktika i oprema za glazbenu igraonicu (orfeovi instrumentariji, gitara, sintesajzer, razglas i mikrofoni, dječji instrumenti)

8. Nabavljen namještaj i oprema za održavanje informatičke igraonice  (3 stolna računala, laptop, 2 pisača, tablet…)

9. Za potrebe engleske igraonice nabavljen je projektor i  platno

10. Tijekom trajanja projekta velika sredstva usmjerena su i u nabavku likovnog materijala koji u potpunosti zadovoljava potrebe djece i pripremu odgojitelja za odgojno – obrazovni rad i realizaciju sadržaja.

11. Na području zdravstvenog odgoja i prehrane djece, uložena su sredstva u opremanje kuhinje, tj. nabavljena je profesionalna perilica suđa kako bi se što efikasnije zadovoljili propisani uvjeti (naročito u vrijeme COVID-a)

12. Znatna sredstva utrošena su u promidžbu projekta kroz izradu bojanke – slikovnice za djecu i roditelje, zaštitne maskice  i dr. promidžbene materijale.

Postavljeni ciljevi su ostvareni:

– radno vrijeme vrtića u potpunosti je usklađeno s iskazanim potrebama roditelja,

– prostorno – materijalni kontekst vrtića je bogatiji opremom, didaktikom i uređenom senzornom sobom

– uz djecu iz redovnog programa vrtića, u kraće programe koji su započeli s realizacijom početkom 2021. godine uključilo se više od 40 djece koja nisu polaznici redovnog programa vrtića,

-uvođenjem novih, vlastitih vrtićkih kraćih programa bitno je podignuta kvaliteta odgojno – obrazovnog programa.

konf. 6

konf. 5

slika čl. 2

slika čl. 3

slika čl 4

konf.3

konf. 4