Novosti

OBAVIJEST !!

31. kolovoza 2023.

UPISI U PREDŠKOLU U 2023./2024. ODGOJNO – OBRAZOVNU GODINU

U razdoblju od 04.09.2023. – 08.09.2023. od 9:00 do 15:30 sati u centralnom objektu vrtića, Stjepana Škreblina 1, Pregrada, vršiti će se upisi djece u predškolu.

Svi obveznici programa predškole u obvezi su :

  1. JAVITI SE DJETETOVOM LIJEČNIKU GDJE ĆE SE OBAVITI SISTEMATSKI LIJEČNIČKI PREGLED
  2. NAKON DOBIVENE „Potvrde o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu…“ UPISUJE SE DIJETE U KRAĆI PROGRAM PREDŠKOLE

Na upis je potrebno donijeti: 

  1. Upisni list, popunjen i potpisan
  2. Rodni list ili Izvod iz matice rođenih, kopija 
  3. kopije osobnih iskaznica oba roditelja i djeteta ili potvrde o prebivalištu, ako dijete ne posjeduje osobnu iskaznicu
  4. Potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta
  5. ukoliko dijete ima teškoće ili neke posebne potrebe u rastu i razvoju, tada je potrebno dostaviti preslike medicinske dokumentacije ili drugo što opisuje i potvrđuje te posebne POTVRDE.

Ukoliko je dijete već upisano ili će pohađati kraći program predškole u nekom drugom mjestu, molimo Vas da nam to javite po primitku ovog Poziva na broj telefona i/ ili e-mail vrtića.