Novosti

Novi projekt u vrtiću “…e-upisi”

14. siječnja 2021.

KLASA:     910-04/20-01/03

URBROJ:  520-08-01-01/2-20-07

Zagreb, 28. prosinca 2020. godine

 

Na temelju Prijedloga odluke Stručnog povjerenstva za odabir ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u okviru Javnog poziva za odabir ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koji se provodi kroz projekt „Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove“ (Kodni broj: UP.04.1.1.18.0001) od 7. prosinca 2020. godine, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva donosi

ODLUKU

o odabiru ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u okviru Javnog poziva za odabir ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koji se provodi kroz projekt „Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove“

 

  1. Odabiru se ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za uključivanje u informatizirani sustav za prijavu i upis djece u vrtić, razvijenog u sklopu Projekta „Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove“, navedene u popisu koji se nalazi u prilogu ove Odluke.

 

  1. Ustanove iz točke I. ove Odluke odabrane su na temelju kriterija navedenih u Javnom pozivu za odabir ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koje će koristiti sustav za upise razvijen u sklopu projekta  „Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove“ objavljenog 3. srpnja 2020. godine na mrežnoj stranici https://uprava.gov.hr/eu-projekti/informatizacija-procesa-i-uspostava-cjelovite-elektronicke-usluge-upisa-u-odgojne-i-obrazovne-ustanove-16181/16181 .

 

  • Stručno povjerenstvo će putem elektroničke pošte obavijestiti ravnatelje odabranih ustanova o rezultatima Javnog poziva.

 

  1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

                                      DRŽAVNI TAJNIK

 

Bernard Gršić