browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

MAŠKARE, MAŠKARE !

Objavio - 2. ožujka 2022.

Iza nas je vrijeme maškara, poklada, fašnika…

Bilo je to vrijeme maskiranja, plesa, pjesme i zabave!

Ove godine održano je više zabava pod maskama u svim skupinama.

Djeca su nosila maske svojih najdražih likova i na jedan dan bila ono što žele.

Starije skupine su prošetale gradom te razveselile naše sugrađane.


© Dječji vrtić "Naša Radost", Pregrada, 2015