Novosti

Izmjene i dopune Odluke o mjerilima financiranja predskolskog odgoja

6. veljače 2023.

Poštovani roditelji,

Obavještavamo Vas da se od 1. veljače 2023. godine mijenja učešće roditelja djece u ekonomskoj cijeni redovitog programa predškolskog odgoja te iznosi 42% po djetetu, a razlika do pune ekonomske cijene osigurava se iz Proračuna Grada Pregrade.     Ekonomska cijena za 2023. godinu iznosi 330 eura ( 2486,39 kn), a za roditelje 42% odnosno 138,6 eura ( 1044,28 kn). 

I dalje će ostati Odlukom već ranije propisana oslobođenja roditelja od plaćanja učešća: 

  1. a) u potpunosti:

dijete čiji je roditelj 100% HRVI iz Domovinskog rata ili dijete poginulog branitelja

treće i svako daljnje dijete istog obiteljskog kućanstva koje koristi redoviti program,

  1. b) u visini od 50% od utvrđenog učešća:

za drugo dijete u vrtiću iz iste obitelji,

  1. c) u visini od 20% od utvrđenog učešća
  2. za dijete roditelja s invaliditetom (jedan roditelj s invaliditetom 100% ili oba roditelja s ukupnim invaliditetom više o 100%)
  3. za dijete s teškoćama u razvoju,
  4. za dijete iz obitelji u kojoj ima djece s teškoćama u razvoju,
  5. za dijete iz jednoroditeljske obitelji,
  6. za dijete bez oba roditelja i dijete – korisnika smještaja izvan obitelj,
  7. za dijete iz obitelji s 4 i više malodobne djece.
  8. d) Dijete čiji je roditelj HRVI iz Domovinskog rata za utvrđeni postotak invaliditeta od utvrđenog učešća, a razlika do pune ekonomske cijene osigurava se iz Proračuna Grada Pregrade.

Svjedoci smo kontinuiranog rasta cijena na svim područjima života od energenata do prehrambenih proizvoda, rasta cijena materijala i opreme. Potreba za povećanjem ekonomske cijene Vrtića nastupila je zbog kontinuiranog povećanja troškova vezanih uz troškove prehrane djece, uvjete boravka djece, tekućeg održavanje objekta i opreme, nabave namještaja, opreme i sitnog materijala te plaća i materijalnih prava radnika.

Naš standard usluge i boravka djece u vrtiću neće izostati. I dalje ćemo provoditi kraće programe za djecu: engleski jezik, opća igraonica s pojačanim digitalnim kompetencijama, glazbena igraonica u sklopu projekta „Ti i ja zajedno 2!“ koji se provodi u sklopu Operativnog programa „Nastavak unapređenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja UP.02.2.2.16.0039. u partnerstvu s Osnivačem  Gradom Pregrada te će za roditelje biti besplatni do kraja provedbe projekta.

Formirana je dramsko- scenska skupina koja za djecu organizira razne predstave koje su također za roditelje besplatne.

U najavi je provođenje: glazbenog programa s elementima folklora za što smo dobili odobrenje za provođenje od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, kraći program za potencijalno darovitu djecu za čije provođenje čekamo verifikaciju istog te CAP program primarne prevencije zlostavljanja djece. Edukacija djelatnika nam je izrazito važna, a isto tako i poštivanje njihovih materijalnih prava.

U vrijeme svakodnevnog povećanja cijena roba i usluga primorani smo uskladiti cijenu naše usluge, a da pri tom ne smanjimo kvalitetu rada. 

Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za financiranje predškolskog odgoja  nalazi se u privitku. 

 

Preuzmite odluku 

                                                           

S poštovanjem,

Natalija Vrhovski,   ravnateljica