Novosti

Izlet na posjed Contessa

6. svibnja 2024.

Djeca su imala mogućnost razgledati imanje, upoznati se s konjima i ponijima, naučila su kako se konjima prilazi te kako se hrane i njeguju. Sudjelovala su u interaktivnim pričama i legendama koje su nas uvukle u svijet grofova, grofica, princeza i vitezova. Uživala su u transformaciji u uloge princeza i vitezova, naučila dvorski ples, naklon, dizanje mača i štita te učenje dvorskog bontona. Nezaobilazna bila je radionica izrade kolačića za naše princeze i vitezove. Stvarno smo uživali te smo bogatiji za jedno novo iskustvo.