Ispisi

Pisana obavijest o ispisu djeteta iz Dječjeg vrtića predaje se najkasnije 15 dana prije željenog datuma ispisa, te se uz ispisnicu podnosi  dokaz o podmirenju svih nastalih troškova programa do dana ispisa. Zahtjev možete preuzeti u nastavku.

Zahtjev za ispis djeteta iz vrtića