browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Ispisi

Pisana obavijest o ispisu djeteta iz Dječjeg vrtića predaje se najkasnije 15 dana prije željenog datuma ispisa, te se uz ispisnicu podnosi  dokaz o podmirenju svih nastalih troškova programa do dana ispisa. Zahtjev možete preuzeti u nastavku.

Zahtjev za ispis djeteta iz vrtića


Comments are closed.


© Dječji vrtić "Naša Radost", Pregrada, 2015